• Streda 21. 3. 2018
  • Počet návštev: 7396299
  • Novinky

     • Oznam

     • Dňa 21.3.2018  vyučovanie končí nasledovne:

      1. až 8. ročník 4. vyučovacou hodinou, ŠKD prebieha bez zmeny.

      9. ročník robí Testovanie T9  1. až 5. vyučovaciu hodinu.

     • Zasadnutie triednych RR

     • Dňa 19.3.2018 sa o 17:00 hod. uskutočnia zasadnutia triednych rodičovských rád. Zasadnutie predsedov triednych rodičovských rád sa neuskutoční z dôvodu PN p. riaditeľky.

     • Zápis do 1. ročníka tried so všeobecným intelektovým nadaním ( VIN )

     • Súťaž Teenage Fashion

     • Dňa 27.2. 2018 sa v CVČ Domino konala súťaž Teenage Fashion v navrhovaní a predvedení trendy outfitov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách : bežný kreatívny outfit a crazy outfit. Za našu školu súťažili žiačky 9. T triedy Veronika Zahoreczová a Rebeka Tydorová. Obidve získali 1. miesta v obidvoch kategóriách. Srdečne im gratulujeme 🙂 

   • Hlavná stránka školy

    • Edupage
    • MINEDU
    • Testy ALF
    • EDULAB
    • PLANÉTA VEDOMOSTí