• Pondelok 23. 7. 2018
  • Počet návštev: 7823922
  • Novinky

     • Kometa 340 - stolný tenis

     • Kometa 340 - stolný tenis

      Oznamuje žiakom a rodičom ,  že posledný  stolnotenisový tréning krúžku Komety 340 už 29.6.2018 v piatok nebude. Ďakujeme všetkým zainteresovaným, deťom, rodičom, vedeniu školy, mestu Nitra-EMŠ, NSK  a aj penzionu Hoffer za priazeň a podporu. Všetkým deťom prajeme pekné  prázdniny.  Team Komety 340

     • Turnaj Pezinskej školskej ligy

     • za podpory Zš Benkovej , mesta Nitry - Európskeho mesta športu a Nitrianskeho samosprávneho kraja sa naši žiaci v uplynulých mesiacoch  zúčastnili  posledných  dvoch turnajov Pezinskej školskej ligy. Na predposlednom turnaji sa žiaci nášho krúžku Kométa340 nestratili :

       

      Lukáš Ištokovič v kat. najmladší žiaci     1. miesto    2.A

      Simon Ištokovič v kat. mladší žiaci          2. miesto   5.A 

      Miro Ištokovič v kat. starší žiaci             3. miesto.    8.A

       

      Týmito výsledkami sa chlapci kvalifikovali na záverečný turnaj TOP 16  Pezinskej školskej ligy a

      po ťažkých súbojoch za zelenými stolmi vybojovali pekné umiestnenia a vzorne reprezentovali svoju školu a naše mesto Nitra - EMŠ.

       

      Lukáš Ištokovič v kat. najml.žiaci obhájil    -    1.miesto

      Simon Ištokovič v kat. mladší žiaci            -    2 miesto

      Miro Ištokovič v kat. starší žiaci skončil na -   3 mieste

   • Hlavná stránka školy

    • Edupage
    • MINEDU
    • Testy ALF
    • EDULAB
    • PLANÉTA VEDOMOSTí