• Písomky / DÚ

  • 19. - 25. marec

   Trieda:
   Typ:
   • Pon19. 03.
   • III.U, III.T 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    Hravá matematika str.9
   • V.A 1. Skupina
    ·
    Veľká písomka
    Anglický jazyk
    :
    Test UNIT 8,9
    -slovíčka
    -počítateľné a nepočítateľné podstatné mená
    - frekvenčné príslovky (always, sometimes, never)
    - stupňovanie prídavných mien
   • V.A Celá trieda
    ·
    Kratučký testík
    Matematika
    :
    Násobenie a delenie s rozkladom.
   • V.B 1. Skupina
    ·
    Kratučký testík
    Anglický jazyk
    :
    Päťminútovka U9
   • V.C
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    Slovné úlohy v PZ
   • V.C 1. Skupina
    ·
    Veľká písomka
    Anglický jazyk
    :
    Test UNIT 8,9
    -slovíčka
    -počítateľné a nepočítateľné podstatné mená
    - frekvenčné príslovky (always, sometimes, never)
    - stupňovanie prídavných mien
   • V.C 1. Skupina
    ·
    Kratučký testík
    Anglický jazyk
    :
    päťminútovka UNIT9
   • VI.A Celá trieda
    ·
    Písomka
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Diktát - slovesné spôsoby
   • VIII.T
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    2 slovné úlohy v PZ
   • Uto20. 03.
   • III.A
    ·
    domáca úloha
    Pracovné vyučovanie
    :
    Priniesť osemuholníkovú škatuľku od syra, lep, nožnice, veľkonočné nálepky alebo obrázky.
   • III.U
    ·
    domáca úloha
    Vlastiveda
    :
    Učebnica str. 44+45
   • V.C
    ·
    domáca úloha
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Testy ALF (do 26. 3.)
   • V.D 1. Skupina
    ·
    Veľká písomka
    Anglický jazyk
    :
    Test UNIT 8,9
    -slovíčka
    -počítateľné a nepočítateľné podstatné mená
    - frekvenčné príslovky (always, sometimes, never)
    - stupňovanie prídavných mien
   • V.D 1. Skupina
    ·
    Veľká písomka
    Anglický jazyk
    :
    Test UNIT 8,9
    -slovíčka
    -počítateľné a nepočítateľné podstatné mená
    - frekvenčné príslovky (always, sometimes, never)
    - stupňovanie prídavných mien
   • VII.A Celá trieda
    ·
    Písomka
    Matematika
    :
    Percentá v slovných úlohách
   • VII.C Celá trieda
    ·
    Písomka
    Slovenský jazyk a literatúra
    :
    Ohybné slovné druhy
   • VIII.A Celá trieda
    ·
    Písomka
    Matematika
    :
    Riešenie lineárnych rovníc (aj so zlomkami).
   • VIII.C
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    Dú: 3 príklady vypracovať do zošita(úlohy dostali žiaci na hárku papiera domov)
   • VIII.C Celá trieda
    ·
    Písomka
    Matematika
    :
    Rovnice so zlomkami
   • Str21. 03.
   • III.C 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    čátať čkánok, Wb 58,59 cvičenie 1,2
   • IV.B 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Anglický jazyk
    :
    báseň s.57, Test l 8 zopakovať frázy My day, časy,slovíčka
   • VIII.A
    ·
    domáca úloha
    Triednická hodina
    :
    Dňa 21.3. 2018 sa trieda zúčastní filmového predstavenia ( neučíme sa). Účasť povinná, sumu 3€ je potrebné odovzdať do 16.3.2018. Vyučovanie bude skrátené. Ďakujem
   • Štv22. 03.
   • III.U
    ·
    domáca úloha
    Prírodoveda
    :
    Učebnica str.55
   • IV.C 1. Skupina
    ·
    Kratučký testík
    Anglický jazyk
    :
    UNIT7 päťminútovka
   • V.B 1. Skupina
    ·
    Veľká písomka
    Anglický jazyk
    :
    Test UNIT 8,9-slovíčka-počítateľné a nepočítateľné podstatné mená- frekvenčné príslovky (always, sometimes, never)- stupňovanie prídavných mien
   • V.C
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    PZ strana 14/5
   • VI.A 2. Skupina
    ·
    Veľká písomka
    Anglický jazyk
    :
    Test UNIT3
    -slovná zásoba 3. lekcia
    - pravidelné a nepravidelné slovesá
    -minulý jednoduchý čas: kladné vety, otázky, záporné vety
   • VI.C
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    Vypracujte všetky úlohy, ktoré ešte nemáte v Pracovnom zošite v kapitole UHLY: str. 24 - 41(po Vrcholové uhly). Doučte sa, ktorých sa to týka, na opravný test o uhloch
   • VII.B
    ·
    domáca úloha
    Matematika
    :
    Vypracovať všetky príklady v kapitole PERCENTÁ z pracovného zošita po stranu 58 (po Jednoduché úrokovanie). Kto si to robieval priebežne a aj na hodinách počítal a písal, nebude mať toho veľa. Úlohu si skontrolujem.
   • VII.T
    ·
    domáca úloha
    Fyzika
    :
    Prepočítať príklady na teplo z prac. zošita. Najbližšie písomná práca.
   • VII.T
    ·
    Písomka
    Fyzika
    :
    Test Socrative - Teplo príklady
   • VIII.C 2. Skupina
    ·
    domáca úloha
    Svet práce
    :
    Na SEE píšeme test, treba si priniesť zošit na poznámky.
   • Pia23. 03.
   • IX.T Celá trieda
    ·
    Písomka
    Geografia
    :
    Opakovanie TC - Hospodárstvo, doprava a cestovný ruch
   • VI.T
    ·
    domáca úloha
    Fyzika
    :
    Prepočítať príklady na hustotu telies - pracovný list, pracovný zošit. 23.3.2018 bude písomná práca.
   • VI.T
    ·
    Písomka
    Fyzika
    :
    Test Socrative - Hustota látok
   • VII.U
    ·
    domáca úloha
    Fyzika
    :
    Prepočítať príklady na teplo z prac. zošita. Na najbližšiu hodinu bude test 23.3.2018.
   • VII.U
    ·
    Písomka
    Fyzika
    :
    Teplo - výpočet príkladov. SOCRATIVE