• Kontakty

   • Základná škola, Benkova 34, 94911 Nitra
   • Riaditeľ PaedDr. Róbert Harmata 0902 371 857 Tajomníčka A blok Zdeňka Bégerová 037 7731011 Zástupkyňa riaditeľa školy pre 1. – 4. ročník a ŠKD Mgr. Janka Kováčová 0911 013 405 Zástupkyňa riaditeľa školy pre 5. – 9. ročník Mgr. Eva Berešová 0911 013 406 Zástupkyňa riaditeľa školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a ŠKD Mgr. Mária Bernáthová 0911 013 402 Vedúca zariadenia školského stravovania Jolana Molnárová 037 7731278 0911 241 284 Kariérový poradca Mgr. Gabriela Pukanová 0910 360 209 Školský psychológ Mgr. Dagmara Bari 0903 419 794 Školský psychológ Mgr. Veronika Rusnáková 0911 413 405 Školský špeciálny pedagóg Mgr. Kvetoslava Kleknerová 0911 033 443 Školský špeciálny pedagóg VIN Mgr. Agáta Fridrich Dolha 0910 323 993 Účtovníčka Anna Abrmanová 0903 471 687 Účtovníčka PAM Mária Ďatková 0911 213 407 Administratívny pracovník B blok Emília Svetlíková 037 7731016
   • Benkova ul. 34 P.O.Box 32 94911 Nitra Slovakia
   • IČO: 37965859
   • DIČ: 2021863173
  • Prihlásenie