• Verejné obstarávanie

 • Verejné obstarávania

  Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Popis S/bez DPH Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Objednávateľ
  VO: Podlimitná zákazka Rekonštrukcia šatní v 13 tr.budove na 3 triedy ZŠ Benkova bez DPH www.evo.gov.sk www.evo.gov.sk 16.03.2015 08.04.2015 ZŠ Benkova 34,Nitra