Navigácia

Verejné obstarávania

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis S/bez DPH Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Objednávateľ
VO: Podlimitná zákazka Rekonštrukcia šatní v 13 tr.budove na 3 triedy ZŠ Benkova bez DPH www.evo.gov.sk www.evo.gov.sk 16.03.2015 08.04.2015 ZŠ Benkova 34,Nitra

Kontakt

  • Základná škola, Benkova 34, Nitra
    Benkova ul. 34, 94911 Nitra
  • A blok : +421377731015
    B blok : +421377731016
    Šk. jedáleň : +421377731278

Právne informácie