Navigácia

Zoznamy žiakov

Názov
  1. ročník   I.AI.BI.CI.DI.EI.TI.U
  2. ročník   II.AII.BII.CII.DII.TII.U
  3. ročník   III.AIII.BIII.CIII.DIII.TIII.U
  4. ročník   IV.AIV.BIV.CIV.TIV.U
  5. ročník   V.AV.BV.CV.DV.TV.U
  6. ročník   VI.AVI.BVI.CVI.T
  7. ročník   VII.AVII.BVII.CVII.TVII.U
  8. ročník   VIII.AVIII.BVIII.CVIII.T
  9. ročník   IX.AIX.BIX.CIX.TIX.U
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2018.0.1078 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.12.2017

Kontakt

  • Základná škola, Benkova 34, Nitra
    Benkova ul. 34, 94911 Nitra
  • A blok : +421377731015
    B blok : +421377731016
    Šk. jedáleň : +421377731278

Právne informácie