Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Aneta Galová Rozvrh
Riaditeľka
galova@zsbenkova.sk
Foto Mgr. Mária Bernáthová Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.T
Zástupca v triede: I.U
Zástupca v triede: II.T
Zástupca v triede: II.U
Zástupca v triede: III.T
Zástupca v triede: III.U
Zástupca v triede: IV.T
Zástupca v triede: IV.U
Zástupca v triede: IX.T
Zástupca v triede: V.T
Zástupca v triede: V.U
Zástupca v triede: VI.T
Zástupca v triede: VI.U
Zástupca v triede: VII.T
Zástupca v triede: VIII.T
Zástupca v triede: VIII.U
bernathova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Jarmila Kováčová Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: IX.A
Zástupca v triede: IX.B
Zástupca v triede: V.A
Zástupca v triede: V.B
Zástupca v triede: V.C
Zástupca v triede: VI.A
Zástupca v triede: VI.B
Zástupca v triede: VI.C
Zástupca v triede: VII.A
Zástupca v triede: VII.B
Zástupca v triede: VII.C
Zástupca v triede: VIII.A
Zástupca v triede: VIII.B
Zástupca v triede: VIII.C
kovacova.j@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Ľudmila Zemanová Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: I.B
Zástupca v triede: I.C
Zástupca v triede: I.D
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: II.B
Zástupca v triede: II.C
Zástupca v triede: II.D
Zástupca v triede: II.E
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: III.B
Zástupca v triede: III.C
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: IV.B
Zástupca v triede: IV.C
Zástupca v triede: IV.D
zemanova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Jana Ambrušová Rozvrh
Vychovávateľka
ambrusova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Marcela Bajtošová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.T
bajtosova@zsbenkova.sk
 
 
PaedDr. Jana Baniarová Rozvrh
Vychovávateľka
baniarova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Ľubica Barátová Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
baratova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Zuzana Bartošová Rozvrh
Učiteľka
bartosova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Miriam Bartová Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
bartova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Samuel Bédy Rozvrh
Učiteľ
bedy@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Eva Berešová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
beresova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Eva Bieliková Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
bielikova@zsbenkova.sk
 
 
Marta Bisová Rozvrh
Vychovávateľka
bisova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Dana Bjalončíková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
bjaloncikova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Mária Böndeová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.T
bondeova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Dagmar Brathová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.C
brathova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Nadežda Brathová Rozvrh
Učiteľka
brathova.n@zsbenkova.sk
 
 
PhDr. Beáta Brunclíková Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
brunclikova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Katarína Česárová Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.T
cesarova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Veronika Čitáryová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
citaryova.v@zsbenkova.sk
 
 
Gizela Ďurčeková Rozvrh
Vychovávateľka
durcekova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Soňa Ďuríková Rozvrh
Vychovávateľka
durikova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Zuzana Feketeová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.T
feketeova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Martina Filová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.E
gatci@zsbenkova.sk
 
 
PaedDr. Valéria Folkmanová Rozvrh
Učiteľka
folkmanova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Agáta Fridrich Dolha Učiteľka
fridrichdolha@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Lýdia Furmáneková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.U
furmanekova@zsbenkova.sk
 
 
Ing. Ľudmila Galbavá Rozvrh
Učiteľka
galbava@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Iveta Gálová Candráková Rozvrh
Učiteľka
galovacandrakova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Elena Gregušová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
gregusova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Dagmar Hajašová Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.C
hajasova@zsbenkova.sk
 
 
PaedDr. Róbert Harmata Rozvrh
Učiteľ
harmata@zsbenkova.sk
 
 
Mária Himlerová Rozvrh
Vychovávateľka
himlerova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Henrieta Horičková, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
horickova@zsbenkova.sk
 
 
Dominika Hošová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
PaedDr. Katarína Hozáková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.U
kiackova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Katarína Hruškovičová Rozvrh
Učiteľka
hruskovicova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Mária Huláková Rozvrh
Triedna učiteľka: V.C
maria.hulakova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Monika Chochulová Učiteľka
chochulova@zsbenkova.sk
 
 
Daniela Jakubíková Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Ľuba Juriková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
grezova@zsbenkova.sk
 
 
PaedDr. Ivana Kandelová Rozvrh
Vychovávateľka
solcanska@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Oľga Karáčová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
karacova@zsbenkova.sk
 
 
Bc. Edita Kazánová Rozvrh
Vychovávateľka
kazanova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Tatiana Kelemenová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.U
kelemenova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Dana Kišová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
kisova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Kvetoslava Kleknerová Rozvrh
Učiteľka
kleknerova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Tibor Kling Rozvrh
Učiteľ
kling@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Dagmar Kochanová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.U
kochanova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Eva Kollárová Rozvrh
Vychovávateľka
kollarova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Janka Kováčová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
kovacova.janka@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Zuzana Kováčová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
kovacova.z@zsbenkova.sk
 
 
PaedDr. Magdaléna Kukanová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.T
Triedna učiteľka: V.U
kukanova@zsbenkova.sk
 
 
PaedDr. Emília Kulichová Rozvrh
Učiteľka
kulichova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Martina Kurucová Rozvrh
Vychovávateľka
kurucova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Emília Levická Rozvrh
Vychovávateľka
levicka@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Monika Linderová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
linderova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Ingrid Macáková Rozvrh
Triedna učiteľka: V.T
macakova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Andrea Maňovská Rozvrh
Triedna učiteľka: III.U
manovska@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Zuzana Marinová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Zuzana Mašlonková Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
maslonkova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Jana Michalíková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
 
 
Ing. Oľga Mikulová Rozvrh
Vychovávateľka
mikulova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Iveta Molnárová Rozvrh
Vychovávateľka
molnarova.i@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Jana Moravčíková Rozvrh
Učiteľka
moravcikova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Daniela Mudráková Rozvrh
Učiteľka
mudrakova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Adriana Ondrejková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
ondrejkova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Katarína Pelikánová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
pelikanova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Viktória Pizúrová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
pizurova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Silvia Plichtová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.T
plichtova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Anna Poláková Rozvrh
Učiteľka
polakova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Gabriela Pukanová Rozvrh
Učiteľka
pukanova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Mária Rybanová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.T
rybanova.m@zsbenkova.sk
 
 
PaedDr. Veronika Rybanová, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.C
rybanova.v@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Viera Sklenárová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
sklenarova@zsbenkova.sk
 
 
Janka Szakállová Rozvrh
Vychovávateľka
szakallova@zsbenkova.sk
 
 
Ing. Andrea Szarková Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
szarkova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Silvia Šedovičová Rozvrh
Učiteľka
sedovicova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Mariana Štangová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
stangova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Ingrid Tarková Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
tarkova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Veronika Tomanová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Eva Tončeková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.T
toncekova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Marika Tydorová Rozvrh
Vychovávateľka
tydorova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Monika Urbanová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.U
urbanova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Valéria Vargicová Rozvrh
Učiteľka
vargicova@zsbenkova.sk
 
 
PaedDr. Miroslava Vašková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
vaskova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Peter Zákopčan Rozvrh
Učiteľ
zakopcan@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Zuzana Zaujecová Rozvrh
Vychovávateľka
zaujecova@zsbenkova.sk

© aScAgenda 2017.0.1053 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.06.2017

Kontakt

  • Základná škola, Benkova 34, Nitra
    Benkova ul. 34, 94911 Nitra
  • A blok : +421377731015
    B blok : +421377731016
    Šk. jedáleň : +421377731278

Právne informácie