Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Aneta Galová Rozvrh
Riaditeľka
galova@zsbenkova.sk
Foto Mgr. Mária Bernáthová Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.T
Zástupca v triede: I.U
Zástupca v triede: II.T
Zástupca v triede: II.U
Zástupca v triede: III.T
Zástupca v triede: III.U
Zástupca v triede: IV.T
Zástupca v triede: IV.U
Zástupca v triede: IX.T
Zástupca v triede: IX.U
Zástupca v triede: V.T
Zástupca v triede: V.U
Zástupca v triede: VI.T
Zástupca v triede: VII.T
Zástupca v triede: VII.U
Zástupca v triede: VIII.T
bernathova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Jarmila Kováčová Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: IX.A
Zástupca v triede: IX.B
Zástupca v triede: IX.C
Zástupca v triede: V.A
Zástupca v triede: V.B
Zástupca v triede: V.C
Zástupca v triede: V.D
Zástupca v triede: VI.A
Zástupca v triede: VI.B
Zástupca v triede: VI.C
Zástupca v triede: VII.A
Zástupca v triede: VII.B
Zástupca v triede: VII.C
Zástupca v triede: VIII.A
Zástupca v triede: VIII.B
Zástupca v triede: VIII.C
kovacova.j@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Ľudmila Zemanová Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: I.B
Zástupca v triede: I.C
Zástupca v triede: I.D
Zástupca v triede: I.E
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: II.B
Zástupca v triede: II.C
Zástupca v triede: II.D
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: III.B
Zástupca v triede: III.C
Zástupca v triede: III.D
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: IV.B
Zástupca v triede: IV.C
zemanova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Jana Ambrušová Rozvrh
Vychovávateľka
ambrusova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Marcela Bajtošová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.T
bajtosova@zsbenkova.sk
 
 
PaedDr. Jana Baniarová Rozvrh
Vychovávateľka
baniarova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Ľubica Barátová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
baratova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Zuzana Bartošová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
bartosova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Miriam Bartová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
bartova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Samuel Bédy Rozvrh
Triedny učiteľ: V.C
bedy@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Eva Berešová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
beresova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Eva Bieliková Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.B
bielikova@zsbenkova.sk
 
 
Marta Bisová Rozvrh
Vychovávateľka
bisova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Dana Bjalončíková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
bjaloncikova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Mária Böndeová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.T
bondeova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Dagmar Brathová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.C
brathova@zsbenkova.sk
 
 
PhDr. Beáta Brunclíková Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
brunclikova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Katarína Česárová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.T
cesarova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Veronika Čitáryová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
citaryova.v@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Soňa Ďuríková Rozvrh
Vychovávateľka
durikova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Katarína Fáziková Rozvrh
Vychovávateľka
fazikova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Zuzana Feketeová Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.T
feketeova@zsbenkova.sk
 
 
Ing. Zuzana Formelová Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
formelova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Agáta Fridrich Dolha Špeciálna pedagogička
fridrichdolha@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Lýdia Furmáneková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.U
furmanekova@zsbenkova.sk
 
 
Ing. Ľudmila Galbavá Rozvrh
Učiteľka
galbava@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Iveta Gálová Candráková Rozvrh
Učiteľka
galovacandrakova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Martina Gatci Rozvrh
Triedna učiteľka: I.E
gatci@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Elena Gregušová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
gregusova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Dagmar Hajašová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.C
hajasova@zsbenkova.sk
 
 
PaedDr. Róbert Harmata Rozvrh
Učiteľ
harmata@zsbenkova.sk
 
 
Mária Himlerová Rozvrh
Vychovávateľka
himlerova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Henrieta Horičková, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: V.U
horickova@zsbenkova.sk
 
 
PaedDr. Katarína Hozáková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.U
kiackova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Katarína Hruškovičová Rozvrh
Asistentka
hruskovicova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Mária Huláková Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.C
maria.hulakova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Monika Chochulová Špeciálna pedagogička
chochulova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Daniela Jakubíková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Simona Jankovičová Rozvrh
Vychovávateľka
jankovicova@zsbenkova.sk
 
 
PaedDr. Ľuba Juriková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
grezova@zsbenkova.sk
 
 
PaedDr. Ivana Kandelová Rozvrh
Vychovávateľka
solcanska@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Oľga Karáčová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
karacova@zsbenkova.sk
 
 
Bc. Edita Kazánová Rozvrh
Vychovávateľka
kazanova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Tatiana Kelemenová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.U
kelemenova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Dana Kišová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
kisova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Kvetoslava Kleknerová Rozvrh
Špeciálna pedagogička
kleknerova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Tibor Kling Rozvrh
Učiteľ
kling@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Dagmar Kochanová Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.U
kochanova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Eva Kollárová Rozvrh
Vychovávateľka
kollarova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Janka Kováčová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
kovacova.janka@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Zuzana Kováčová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
kovacova.z@zsbenkova.sk
 
 
PaedDr. Magdaléna Kukanová Rozvrh
Triedna učiteľka: V.T
kukanova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Anna Kuklová Rozvrh
Vychovávateľka
kuklova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Martina Kurucová Rozvrh
Vychovávateľka
kurucova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Emília Levická Rozvrh
Vychovávateľka
levicka@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Lívia Lichnerová Rozvrh
Učiteľka
lichnerova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Ingrid Macáková Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.T
macakova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Miriama Mandalíková Rozvrh
Učiteľka
mandalikova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Andrea Maňovská Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.U
manovska@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Zuzana Marinová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Zuzana Mašlonková Rozvrh
Triedna učiteľka: V.B
maslonkova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Jana Michalíková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
 
 
Ing. Oľga Mikulová Rozvrh
Učiteľka
mikulova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Iveta Molnárová Rozvrh
Vychovávateľka
molnarova.i@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Jana Moravčíková Rozvrh
Učiteľka
moravcikova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Andrea Mošaťová Rozvrh
Učiteľka
mosatova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Daniela Mudráková Rozvrh
Učiteľka
mudrakova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Milena Müllerová, PhD. Rozvrh
Učiteľka
mullerova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Adriana Ondrejková Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
ondrejkova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Marta Ozábalová Rozvrh
Vychovávateľka
ozabalova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Katarína Páleníková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Pelikánová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
pelikanova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Viktória Pizúrová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
pizurova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Silvia Plichtová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.T
plichtova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Gabriela Pukanová Rozvrh
Učiteľka
pukanova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Mária Rybanová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.T
rybanova.m@zsbenkova.sk
 
 
PaedDr. Veronika Rybanová, PhD. Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.C
rybanova.v@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Viera Sklenárová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
sklenarova@zsbenkova.sk
 
 
Janka Szakállová Rozvrh
Vychovávateľka
szakallova@zsbenkova.sk
 
 
Ing. Andrea Szarková Rozvrh
Triedna učiteľka: V.D
szarkova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Silvia Šedovičová Rozvrh
Asistentka
sedovicova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Mariana Štangová Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
stangova@zsbenkova.sk
 
 
Bc. Dominika Takáčová Rozvrh
Vychovávateľka
takacova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Ingrid Tarková Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
tarkova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Veronika Tomanová Rozvrh
Asistentka
 
 
Mgr. Eva Tončeková Rozvrh
Triedna učiteľka: III.T
toncekova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Marika Tydorová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
tydorova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Monika Urbanová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.U
urbanova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Valéria Vargicová Rozvrh
Vychovávateľka
vargicova@zsbenkova.sk
 
 
PaedDr. Miroslava Vašková Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
vaskova@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Edita Vnuková Učiteľka
 
 
Mgr. Peter Zákopčan Rozvrh
Učiteľ
zakopcan@zsbenkova.sk
 
 
Mgr. Zuzana Zaujecová Rozvrh
Vychovávateľka
zaujecova@zsbenkova.sk

© aScAgenda 2018.0.1078 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.12.2017

Kontakt

  • Základná škola, Benkova 34, Nitra
    Benkova ul. 34, 94911 Nitra
  • A blok : +421377731015
    B blok : +421377731016
    Šk. jedáleň : +421377731278

Právne informácie