• Kalendár

  • Dnes je
   Pondelok 23. 7. 2018
   • 2016
     • sep
     • 01
     • Deň Ústavy SR
     • 1. 9.
     • Sviatok
     • sep
     • 02
     • Začiatok školského roku
     • 2. 9.
     • Modul: Kalendár
     • sep
     • 05
     • Slávnostné otvorenie školského roka
     • 5. 9.
     • Školská udalosť
     • sep
     • 05
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017
      I.A, I.B, I.C, I.D, I.T, I.U, II.A, II.B, II.C, II.D, II.E, II.T, II.U, III.A, III.B, III.C, III.T, III.U, IV.A, IV.B, IV.C, IV.D, IV.T, IV.U, IX.A, IX.B, IX.T, V.A, V.B, V.C, V.T, V.U, VI.A, VI.B, VI.C, VI.T, VI.U, VII.A, VII.B, VII.C, VII.T, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.T, VIII.U
     • 5. 9.
      1
     • Hodina s triednym učiteľom
     • sep
     • 06
     • Triednické práce: rozvrh hodín, spresnenie zoznamu žiakov
      I.A, I.B, I.C, I.D, I.T, I.U, II.A, II.B, II.C, II.D, II.E, II.T, II.U, III.A, III.B, III.C, III.T, III.U, IV.A, IV.B, IV.C, IV.D, IV.T, IV.U, IX.A, IX.B, IX.T, V.A, V.B, V.C, V.T, V.U, VI.A, VI.B, VI.C, VI.T, VI.U, VII.A, VII.B, VII.C, VII.T, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.T, VIII.U
     • 6. 9.
      2
     • Hodina s triednym učiteľom
     • sep
     • 06
     • Triednické práce: organizačné pokyny
      I.A, I.B, I.C, I.D, I.T, I.U, II.A, II.B, II.C, II.D, II.E, II.T, II.U, III.A, III.B, III.C, III.T, III.U, IV.A, IV.B, IV.C, IV.D, IV.T, IV.U, IX.A, IX.B, IX.T, V.A, V.B, V.C, V.T, V.U, VI.A, VI.B, VI.C, VI.T, VI.U, VII.A, VII.B, VII.C, VII.T, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.T, VIII.U
     • 6. 9.
      1
     • Hodina s triednym učiteľom
     • sep
     • 06
     • Triednické práce: plán práce triedy
      V.A, V.B, V.C, V.T, V.U, VI.A, VI.B, VI.C, VI.T, VI.U, VII.A, VII.B, VII.C, VII.T, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.T, VIII.U, IX.A, IX.B, IX.T
     • 6. 9.
      5
     • Hodina s triednym učiteľom
     • sep
     • 06
     • Triednické práce: plán práce triedy
      I.A, I.B, I.C, I.D, I.T, I.U, II.A, II.B, II.C, II.D, II.E, II.T, II.U, III.A, III.B, III.C, III.T, III.U, IV.A, IV.B, IV.C, IV.D, IV.T, IV.U, IX.A, IX.B, IX.T, V.A, V.B, V.C, V.T, V.U, VI.A, VI.B, VI.C, VI.T, VI.U, VII.A, VII.B, VII.C, VII.T, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.T, VIII.U
     • 6. 9.
      4
     • Hodina s triednym učiteľom
     • sep
     • 06
     • Triednické práce: zasadací poriadok, záujmové útvary
      I.A, I.B, I.C, I.D, I.T, I.U, II.A, II.B, II.C, II.D, II.E, II.T, II.U, III.A, III.B, III.C, III.T, III.U, IV.A, IV.B, IV.C, IV.D, IV.T, IV.U, IX.A, IX.B, IX.T, V.A, V.B, V.C, V.T, V.U, VI.A, VI.B, VI.C, VI.T, VI.U, VII.A, VII.B, VII.C, VII.T, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.T, VIII.U
     • 6. 9.
      3
     • Hodina s triednym učiteľom
     • sep
     • 15
     • Sedembolestná Panna Mária
     • 15. 9.
     • Sviatok
     • sep
     • 16
     • I.A
     • 16. 9.
      5
     • Hodina s triednym učiteľom
     • sep
     • 16
     • Ochrana života a zdravia - teoretická časť - Topografia, Zdravotná príprava, CO - riešenie mimoriadnych situácií, Dopravná výchova
      V.A, V.B, V.C, V.T, V.U, VI.A, VI.B, VI.C, VI.T, VI.U, VII.A, VII.B, VII.C, VII.T, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.T, VIII.U
     • 16. 9.
      1-5
     • Hodina s triednym učiteľom
     • sep
     • 16
     • Trestnoprávna zodpovednosť
      IX.A, IX.B, IX.T
     • 16. 9.
      1-2
     • Školská udalosť
     • sep
     • 16
     • Ochrana života a zdravia - teoretická časť - Topografia, Zdravotná príprava, CO - riešenie mimoriadnych situácií, Dopravná výchova
      IX.A, IX.B, IX.T
     • 16. 9.
      1-5
     • Školská udalosť
     • sep
     • 19
     • Ochrana života a zdravia - praktická časť - Topografia, Zdravotná príprava, CO - riešenie mimoriadnych situácií, Dopravná výchova
      VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.T, VIII.U
     • 19. 9.
      1-5
     • Školská udalosť
     • sep
     • 19
     • Ochrana života a zdravia - praktická časť - Topografia, Zdravotná príprava, CO - riešenie mimoriadnych situácií, Dopravná výchova
      IX.A, IX.B, IX.T, V.A, V.B, V.C, V.T, V.U, VI.A, VI.B, VI.C, VI.T, VI.U, VII.A, VII.B, VII.C, VII.T
     • 19. 9.
      1-5
     • Hodina s triednym učiteľom
     • sep
     • 19
     • Efektívne riešenie problémov v škole
      VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.T, VIII.U
     • 19. 9.
      1-2
     • Školská udalosť
     • sep
     • 23
     • Návšteva knižnice
      II.T, II.U
     • 23. 9.
      1-3
     • Školská udalosť
     • sep
     • 26
     • Európsky deň jazykov 2016
      V.A, V.B, V.C, V.T, V.U, VI.A, VI.B, VI.C, VI.T, VI.U, VII.A, VII.B, VII.C, VII.T, VIII.A, VIII.B, VIII.C, VIII.T, VIII.U, IX.T, IX.B, IX.A
     • 26. 9.
      1-5
     • Hodina s triednym učiteľom
     • okt
     • 06
     • Návšteva divadelného predstavenia
      I.T, I.U, II.T, II.U, III.T, III.U, IV.T, IV.U
     • 6. 10.
      3-4
     • Školská udalosť