• Streda 23. 1. 2019
  • Počet návštev: 8600301
  • Novinky

     • Vianočné stretnutie so škôlkarmi

     • V stredu, 12.12.2018, sa uskutočnilo milé stretnutie žiakov prvého ročníka a škôlkarov z MŠ Benkova, MŠ Alexyho a MŠ Bazovského. 

      Ďakujeme všetkým za pekný sviatočný program a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

     • Zlatý vek Peterhofu

     • Na Bratislavskom hrade sme dňa 18.12.2018 navštívili výstavu s názvom "Zlatý vek Peterhofu", na ktorej sa žiaci mohli oboznámiť s ruskou kultúrou a životom na cárskom dvore - mohli vidieť odevy panovníkov, orientálny porcelán, osobné predmety vládcov.

     • Vedomostný kvíz

     • Pri príležitosti 100ho výročia založenia ČSR sa trieda 6.B zúčastnila vedomostného kvízu v knižnici, kde zábavnou formou sa dozvedeli poznatky a precvičili si vedomosti o našej histórii. Na záver víťazi získali sladkú odmenu.

     • Vyhodnotenie súťaže iBOBOR 2018/19

     • V dňoch 12. – 16. 11. 2018 sa uskutočnila medzinárodná informatická súťaž iBOBOR, ktorej hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže. V roku 2018 sa stretnutie konalo na Cypre.

      Tento školský rok sa zapojilo na našej škole spolu 356 žiakov, z toho 170 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi. O tom, koľko žiakov sa zapojilo do tejto súťaže na našej škole v jednotlivých kategóriách  tento školský rok a ako dopadli, hovorí tabuľka.

      Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže, ďakujeme, úspešným riešiteľom gratulujeme, a tešíme sa spoločne na ďalší ročník súťaže.

     • Vianočný  minibazár pre Emku a Paľka

     •  

      Žiacky parlament aj tento rok už tradične zorganizoval charitatívny minibazár. V tomto školskom roku zástupcovia tried rozhodli, že výťažok venujeme dvojičkám Emke a Paľkovi, ktorí trpia detskou mozgovou obrnou.

      Podarilo sa nám vyzbierať počas minibazáru a vďaka darcovi sumu: 1938,64,- eur. Tieto peniažky budú použité na rehabilitačné pobyty. Všetkým, ktorí pomohli s prípravou minibazáru, alebo sa zapojili do nákupu, či predaja, darcovi a mamičke, ktorá spolu so synom uháčkovali dvojičkám dve krásne chobotničky, zo srdca ĎAKUJEME.

       

      Počas zasadnutia žiackeho parlamentu sme vyzbierané peniažky odovzdali Emkinej a Paľkovej mamičke.

       

       

     • Šaliansky Maťko

     •  Školské kolo v prednese povesti

   • Hlavná stránka školy

    • Edupage
    • MINEDU
    • Testy ALF
    • EDULAB
    • PLANÉTA VEDOMOSTí