• Sobota 22. 9. 2018
  • Počet návštev: 7994183
  • Novinky

     • FIE – učíme myslieť v súvislostiach

     •  

      „Nechte mě chvilku…Já si to rozmyslím!“

      Je dôležité, aby škola neliala do detí množstvo informácií, ale aby ich učila myslieť v súvislostiach, aby v nej získali také zručnosti, ktoré budú vedieť využiť v akýchkoľvek meniacich sa podmienkach, aj o 10-15 rokov.

      Za vhodný nástroj na dosiahnutie tohto cieľa považujeme Feuersteinovu metódu inštrumentálneho obohacovania (FIE), ktorú sme začali realizovať v školskom roku 2018 / 2019 vo forme krúžkovej činnosti na ZŠ Benkova.

      Z čoho FIE vychádza?Metóda je ukotvená vo výskume jedného z najuznávanejších pedagógov 20. storočia prof. Reuvena Feuersteina, ktorý dokázal, že intelekt nie je raz a navždy danou (vrodenou) vlastnosťou človeka, ale že je modifikovateľný. Vyvinul systematický vzdelávací program, ktorý komplexne rozvíja kognitívne funkcie detí aj dospelých. A tým je metóda FIE.

      Pre koho je FIE určená?Metóda FIE je vhodná pre kohokoľvek od 3 – 4 rokov až po storočných dospelých. Skupinové použitie metódy má veľkú výhodu vo vzájomnom zdieľaní názorov na riešenie úloh i vytváraní korelácií s bežným životom.FIE dosahuje vynikajúce výsledky aj v prípade osôb s určitými zdravotnými špecifikami (poruchy učenia alebo správania, poruchy pozornosti a aktivity, autizmus…).

      Je dôležité, aby škola neliala do detí množstvo informácií, ale aby ich učila myslieť v súvislostiach, aby v nej získali také zručnosti, ktoré budú vedieť využiť v akýchkoľvek meniacich sa podmienkach, aj o 10-15 rokov.

      Za vhodný nástroj na dosiahnutie tohto cieľa považujeme Feuersteinovu metódu inštrumentálneho obohacovania (FIE), ktorú sme začali realizovať v školskom roku 2018 / 2019 vo forme krúžkovej činnosti na ZŠ Benkova.

      Z čoho FIE vychádza?Metóda je ukotvená vo výskume jedného z najuznávanejších pedagógov 20. storočia prof. Reuvena Feuersteina, ktorý dokázal, že intelekt nie je raz a navždy danou (vrodenou) vlastnosťou človeka, ale že je modifikovateľný. Vyvinul systematický vzdelávací program, ktorý komplexne rozvíja kognitívne funkcie detí aj dospelých. A tým je metóda FIE.

      Čo si máme pod FIE konkrétne predstaviť?Program FIE pozostáva z viac než 500 stránok cvičení typu „papier a ceruzka“, rozdelených do dvadsiatich tematických balíkov, ktoré nazývame inštrumenty. Cieľom cvičení je rozvinutie celkového potenciálu dieťaťa a to v tempe aj náročnosti, ktorá mu vyhovuje. Inštrumenty sú konštruované tak, že náročnosť cvičení sa postupne zvyšuje.FIE kladie špeciálne požiadavky na lektora, ktorý neučí ale „sprostredkuje“. V praxi to znamená, že učiteľ na hodine nevysvetľuje, ale sa neustále žiakov pýta a otázkami ich vedie k tomu, aby vnímali veci vo vzájomných súvislostiach.Učiteľ žiakov nehodnotí známkami, deti sa nedelia na dobré a zlé. Nepoužívajú sa súťaže, pretože sa rešpektuje osobnostné tempo každého dieťaťa. Učiteľ deti nenaháňa, ale vedie k tomu, aby pracovali sústredene a premyslene. O tom hovorí aj základné heslo FIE „Dajte mi chvíľku a ja si to rozmyslím…“Metóda podporuje u žiakov logické myslenie, rozvíja schopnosť sústrediť sa, odlíšiť podstatné od nepodstatného a zručnosť zo získaných informácií vedieť vyvodiť záver.Pri práci s FIE je dôraz kladený na rozvíjanie reči. Systematicky sa preto u žiakov pestuje nie len slovná zásoba, ale i obsahovo aj formálne presné vyjadrovanie.U detí sa podporuje vnútorná motivácia k učeniu. Žiaci prijímajú podiel zodpovednosti za svoje učenie.FIE kladie sa dôraz na spoluprácu a vzájomné počúvanie sa. Predpokladá sa, že každé dieťa môže vidieť určitý problém zo svojho uhlu pohľadu, a teda že nemusí vždy existovať len jedno správne riešenie. Žiaci sa naučia reflektovať svoje myslenie zdôvodňovať svoje postoje. Takto sa deti učia opodstatnenej tolerancii k názorom iných.Schopnosť sústredenej práce sa odzrkadlí aj v obmedzovaní vyrušovania a hyperaktivity niektorých z nich. Naopak, nesmelšie deti získajú odvahu obhajovať svoj názor na verejnosti.

      Pre koho je FIE určená?Metóda FIE je vhodná pre kohokoľvek od 3 – 4 rokov až po storočných dospelých. Skupinové použitie metódy má veľkú výhodu vo vzájomnom zdieľaní názorov na riešenie úloh i vytváraní korelácií s bežným životom.FIE dosahuje vynikajúce výsledky aj v prípade osôb s určitými zdravotnými špecifikami (poruchy učenia alebo správania, poruchy pozornosti a aktivity, autizmus…).

     • Kometa 340 - stolný tenis

     • Kometa 340 - stolný tenis

      Oznamuje žiakom a rodičom ,  že posledný  stolnotenisový tréning krúžku Komety 340 už 29.6.2018 v piatok nebude. Ďakujeme všetkým zainteresovaným, deťom, rodičom, vedeniu školy, mestu Nitra-EMŠ, NSK  a aj penzionu Hoffer za priazeň a podporu. Všetkým deťom prajeme pekné  prázdniny.  Team Komety 340

     • Turnaj Pezinskej školskej ligy

     • za podpory Zš Benkovej , mesta Nitry - Európskeho mesta športu a Nitrianskeho samosprávneho kraja sa naši žiaci v uplynulých mesiacoch  zúčastnili  posledných  dvoch turnajov Pezinskej školskej ligy. Na predposlednom turnaji sa žiaci nášho krúžku Kométa340 nestratili :

       

      Lukáš Ištokovič v kat. najmladší žiaci     1. miesto    2.A

      Simon Ištokovič v kat. mladší žiaci          2. miesto   5.A 

      Miro Ištokovič v kat. starší žiaci             3. miesto.    8.A

       

      Týmito výsledkami sa chlapci kvalifikovali na záverečný turnaj TOP 16  Pezinskej školskej ligy a

      po ťažkých súbojoch za zelenými stolmi vybojovali pekné umiestnenia a vzorne reprezentovali svoju školu a naše mesto Nitra - EMŠ.

       

      Lukáš Ištokovič v kat. najml.žiaci obhájil    -    1.miesto

      Simon Ištokovič v kat. mladší žiaci            -    2 miesto

      Miro Ištokovič v kat. starší žiaci skončil na -   3 mieste

   • Hlavná stránka školy

    • Edupage
    • MINEDU
    • Testy ALF
    • EDULAB
    • PLANÉTA VEDOMOSTí