• Štvrtok 15. 11. 2018
  • Počet návštev: 8280069
  • Novinky

     • Celoštátne finále súťaže FVAT

     • V dňoch 7.11 až 9.11.2018 sa v areali výstaviska Incheba v Bratislave uskutočnilo celoštátne finále súťaže Festival vedy a techniky. Na súťaži sa prezentovalo 90 tímov prevažne zo stredných škôl. Súťaž je orientovaná na stredoškolské projekty, preto nás veľmi teší, že v tejto konkurencii sa presadil aj žiak našej základnej školy.

      Našu školu reprezentoval žiak 6.T triedy Šimon Prešinský v kategórii Elektrina a mechanika s projektom číslo 71 -  Konštrukcia a diaľkové ovládanie objektov - automobily.

      Šimon získal špeciálnu cenu firmy Google za kreativitu, precíznosť a manuálnu zručnosť pri konštrukcii a ovládaní objektov. Môže sa tiež tešiť na exkurziu do centrálnej pobočky Google v Bratislave, kde je za odmenu pozvaný. Získal tiež vecné ceny a certifikát za účasť v celoštátnej súťaži FVAT. Gratulujeme.

      Vďaka patrí aj p. učiteľke Mgr. D. Kochanovej za návrh a prípravu posterov do súťaže.

     • Oznam

     • Dňa 14.11.2018 je plánovaná odstávka elektriny v zariadení školského stravovania. Náhradný obed pre všetkých stravníkov: Bageta so šunkou a zeleninou, džús, banán.

     • Festival vedy a techniky

     • Dňa 19.10.2018 sa uskutočnilo krajské kolo Festivalu vedy a techniky v centre voľného času Domino. Súťaže sa zúčastnilo 13 tímov a jednotlivcov zo základných a stredných škôl.

      Našu školu reprezentoval žiak Šimon Prešinský zo VI.T triedy s projektom Konštrukcia diaľkovo ovládaných objektov - automobily. 

      Šimon získal cenu poroty, diplom, certifikát, pohár a vecné ceny a vybojoval si postup na celoslovenské kolo Festivalu vedy a techniky v Bratislave.

      Hodnotiaca komisia vyzdvihla originalitu, manuálnu zručnosť, kreativitu, precíznosť, pracovný poriadok pri usporiadaní nástrojov a pomôcok.

      Srdečne blahoželáme a držíme palce v národnom kole, ktoré sa uskutoční 8. - 9. 11. 2018 v Inchebe.

      Festival vedy a techniky AMAVET je jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, nad ktorým prevzala záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR. Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

      Celoslovenské finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018 bude opäť jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Súťažná prezentácia a vyhodnotenie 90 najlepších vedátorských prác z krajských kôl sa uskutoční v dňoch 8. a 9. novembra 2018, v čase od 9:00-18:00 v areáli výstaviska INCHEBA, hala A0 v Bratislave. Na podujatí Vás privítajú aj mladí vedci z Ruska, Belgicka, Španielska a Mexika.

   • Hlavná stránka školy

    • Edupage
    • MINEDU
    • Testy ALF
    • EDULAB
    • PLANÉTA VEDOMOSTí