• Pondelok 29. 11. 2021
  • Počet návštev: 2463665
  • Novinky

     • Školské kolo Geografickej olympiády

     • Dňa 24.11. 2021 sa uskutočnilo Školské kolo Geografickej olympiády online formou, ktorej sa zúčastnilo  34 žiakov.

      V kategórii (5. ročník) sa na 1.mieste umiestnil Nikolaj Chudovan z 5.T. , na  2.mieste Karolína Beláková z V.U a na 3.mieste  Lukáš Lisý  z V. T.

      V kategórii F  (6.-7.ročník) sa na 1. mieste umiestnil Samuel Malenčík z VI.B. na  2.mieste Nina Sýkorová z VI.U a na 3.mieste  Eduard Hošek  z VI.T.

      V kategórii E  (8. -9. ročník) - sa na 1. mieste umiestnil Jozef Chlapečka z VIII.T, na 2.mieste Andrej Sitár z VIII.U a na 3 . mieste Emma Roháčová z IX.A.

      Všetkým srdečne gratulujeme  a držíme im palce v okresnom kole!

     • S Ekológiou sme si sadli

     • V mesiaci október sa naša škola zapojila do 1.kola súťažného projektu 365.bank pod názvom S Ekológiou sme si sadli. Našou úlohou bolo zorganizovať upratovanie okolia školy a vyzbierané smeti správne vyseparovať. Do projektu sa zapojili triedy 3.T, 3.U a 8.U. Cieľom projektu bolo  naučiť sa viac o  ochrane  životného prostredia a ukázať aké pekné a užitočné veci sa dajú urobiť z plastov, ktoré správne separujeme. Účasťou v projekte môžeme vyhrať parádne ekolavičky, z ktorých každá obsahuje až 50 kg separovaných plastov.​​​​​​​

     • UNICEF pre každé dieťa

     • Vážení rodičia, kolegovia a milí žiaci,

      na základe vyhlásenia dobrovoľnej zbierky pre UNICEF sme na našej škole podporili dievčatko z Jemenu MONIRU s akútnou podvýživou a zápalom pľúc.

      Ako poďakovanie sme okrem pocitu spolupatričnosti obdržali aj certifikát pre našu školu „UNICEF pre každé dieťa“.

      Veľká vďaka všetkým! 

     • Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!

     • Do ôsmeho ročníka akcie s názvom „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“, ktorá aj tento rok 19. novembra 2021 symbolicky upozornila na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporila  v spoločnosti tému včasnej prevencie, sa zapojila  aj naša škola.

  • Hlavná stránka školy

   • Edupage
   • MINEDU
   • Testy ALF
   • EDULAB
   • PLANÉTA VEDOMOSTí
   • Kontakty

    • Základná škola Benkova 34, 94911 Nitra
    • benkova34@gmail.com
    • Riaditeľ PaedDr. Róbert Harmata 0902 371 857 Tajomníčka A blok Zdeňka Bégerová 037 7731011 Zástupkyňa riaditeľa školy pre 1. – 4. ročník a ŠKD Mgr. Janka Kováčová 0911 013 405 Zástupkyňa riaditeľa školy pre 5. – 9. ročník Mgr. Eva Berešová 0911 013 406 Zástupkyňa riaditeľa školy pre VIN a ŠKD Mgr. Mária Bernáthová 0911 013 402 Vedúca zariadenia školského stravovania Jolana Molnárová 037 7731278 0911 241284 Kariérový poradca Mgr. Gabriela Pukanová 0910 360 209 Školský psychológ Mgr. Dagmara Bari 0903 419 794 Školský špeciálny pedagóg Mgr. Kvetoslava Kleknerová 0911 033 443 Školský špeciálny pedagóg VIN Mgr. Agáta Fridrich Dolha 037 6423906 Účtovníčka Anna Abrmanová 0903 471 687 Účtovníčka PAM Mária Ďatková 0911 213 407 Administratívny pracovník B blok Emília Svetlíková 037 7731016
    • Benkova ul. 34, 94911 Nitra
    • IČO: 37965859
    • DIČ: 2021863173
    • formelova@zsbenkova.sk
   • Prihlásenie