• Novinky

      • Oznam

      • Dňa 21.3.2018  vyučovanie končí nasledovne:

       1. až 8. ročník 4. vyučovacou hodinou, ŠKD prebieha bez zmeny.

       9. ročník robí Testovanie T9  1. až 5. vyučovaciu hodinu.

      • Zasadnutie triednych RR

      • Dňa 19.3.2018 sa o 17:00 hod. uskutočnia zasadnutia triednych rodičovských rád. Zasadnutie predsedov triednych rodičovských rád sa neuskutoční z dôvodu PN p. riaditeľky.

      • Zápis do 1. ročníka tried so všeobecným intelektovým nadaním ( VIN )

      • Súťaž Teenage Fashion

      • Dňa 27.2. 2018 sa v CVČ Domino konala súťaž Teenage Fashion v navrhovaní a predvedení trendy outfitov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách : bežný kreatívny outfit a crazy outfit. Za našu školu súťažili žiačky 9. T triedy Veronika Zahoreczová a Rebeka Tydorová. Obidve získali 1. miesta v obidvoch kategóriách. Srdečne im gratulujeme 🙂 

      • Karneval

      • Po odovzdaní polročných vysvedčení sme sa so žiakmi 3. a 4. ročníka presunuli  z tried do telocvične, kde sme sa poriadne vybláznili. Karneval organizuje naša škola pravidelne už každý rok a žiaci sa doň radi zapájajú. Vždy si pripravia masky, ktorými nás prekvapia. A tento rok sa veru fantázii opäť hranice nekládli. Žiaci sa vo svojich maskách najskôr predviedli,  potom do sýtosti vytancovali a zasúťažili o sladké odmeny. Veselá nálada nás sprevádzala počas celého doobedia. Všade, kde ste sa obzreli, tak ste mohli vidieť úsmev a žiarivé očká zamaskovaných žiakov. Veríme, že sa aj budúci rok sa budeme rovnako bláznivo zabávať aj s našimi budúcimi tretiakmi. 

      • VIANOCE VO SVETE s VIN

      • Niekoľko dní pred najkrajším sviatkom roka sa naša VIN-kárska rodinka stretla na príjemnom vianočnom dopoludní. Deti si spolu „pocestovali po rôznych krajinách sveta“, aby spoznali všetko, čo ľudí spája v tomto čase. Každý, kto mal chuť, mohol predviesť svoj talent, a tak zabaviť svojich kamarátov. A zábava bola naozaj perfektná!!!

      • IMATRIKULÁCIA žiakov VIN

      • V jeden krásny deň sa naše VIN-kárske kráľovstvo oblieklo do slávnostného šatu a uvítalo do cechu nových učňov a tovarišov, žiakov 1. a 5. ročníka.

      • Misia MODRÁ PLANÉTA

      • Tisícky detí z celého Slovenska sa počas uplynulých mesiacov naplno ponorili do realizácie environmentálneho projektu - Misie modrá planéta. Pri pohľade na finálne prevedenie niektorých zo základní na modrej planéte môžeme s radosťou konštatovať, že žiaci prekonali naše očakávania. Presvedčte sa sami :-)

        Do projektu sa zapojili žiaci VIN tried III.T, III.U, IV.T, IV.U s p. učiteľkami: Mgr. Eva Tončeková, Mgr. Katarína Hozáková, Mgr. Marcela Bajtošová, Mgr. Andrea Maňovská.

       Fotogaléria.

      • Vzdelávacie aktivity našej školy pre študentov UKF

      • Pedagógovia zo ZŠ Benkova sa už pravidelne zúčastňujú ako lektori školení pre študentov UKF.

       7.12.2017 sa uskutočnila prednáška pre študentov 5. ročníka matematiky FPV UKF.

       Vzhľadom nato, že naša škola je lídrom v používaní tabletov vo vyučovaní, prednáška sa niesla v duchu používania mobilných digitálnych technológií a vytvárania interaktívnych vzdelávacích materiálov, ktoré slúžia ako pomôcka vo vzdelávacom procese. Pani zástupkyňa Mgr. Mária Bernáthová predstavila vzdelávacie aplikácie Learningapps, Quizlet a Clarisketch, predviedla prácu s aplikáciami, prezentovala svoje vlastné materiály vytvorené v aplikáciách. Predstavené aplikácie, postupy a materiály využíva už niekoľko rokov pri práci so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním na hodinách matematiky. Fotografie z prednášky.

       Študenti následne pomocou tabletov vytvorili podľa pokynov svoje vzdelávacie materiály.Veríme, že vedomosti, ktoré študenti na prednáške získali, využijú v budúcnosti pri vlastnej pedagogickej činnosti. Spoluprácu ZŠ Benkova  s UKF v predmete matematika zastrešuje doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. Katedra matematiky FPV UKF. 

      • Minecraft deň, ktorý oslovil aj Markízu, RTVS a TV Nitričku

      • Škola hrou. Aj takto by sa dal nazvať štýl získavania nových informácií žiakov našej školy. Žiaci totiž pracovali na projektoch zameraných na enviromentalistiku a ekológiu formou hry. Aktivity vyvrcholili upravenou verziou hry Minecraft.

       Minecraft deň zorganizovala nezisková organizácia EDULAB v spolupráci s našou školou a s firmou MICROSOFT. Žiaci IV.T a IV.U triedy plnili v známom hernom prostredí zadané úlohy a orientovali sa vo virtuálnom 3D prostredí.

       Reportáž RTVS, Reportáž TV Nitrička, Fotogaléria

      • Medzinárodná matematicko - fyzikálna súťaž NÁBOJ JUNIOR

      • Dňa 24.11.2017 sa na Gymnáziu Párovska 1 uskutočnilo krajské kolo matematicko – fyzikálnej súťaže  NÁBOJ JUNIOR. Cieľom súťaže bolo správne vypočítať čo najviac príkladov. Súťaže sa zúčastnilo 26  tímov z 15 škôl. Našu školu reprezentovali tímy:

       A: Michal Hyben (9), Šimon Kochan (9), Samuel Slezák (9), Martin Burian (8)

       B: Matej Marták (9), Mário Martiš (9), Nina Spielmanová (9), Jakub Štang (9)

       C: Martin Lakatoš (8), Adam Pastierik (9), Emanuel Kukučka (8), Maximilián Želonka (9)

       Tím A získal celkové 5. miesto. Z hľadiska hodnotenia škôl sa tím A zo  ZŠ Benkova umiestnil na 2. mieste za žiakmi Gymnázia Párovská 1.

      • Národné finále - Festival vedy a techniky

      • Fotografie a videá z finále. V národnom finále Festivalu vedy a techniky bolo prezentovaných 74 vedeckých a technických projektov žiakov základných a stredných škôl. Svoje schopnosti a zároveň našu školu reprezentovali žiaci Adam Vašek a Timon Plichta s projektom Konštrukcia a diaľkové ovládanie objektov - tank, loď. Nadviazali tak na svoje projekty, ktoré vypracovali v ročníkových prácach. Naši žiaci veľmi dobre prezentovali svoje konštruktérske zručnosti, o čom svedčí aj veľký počet hlasov, ktoré dostali v online hlasovaní Hlas ľudu. Chceme sa Vám veľmi pekne poďakovať za podporu, ktorú ste nám vyjadrili pri hlasovaní. Projekt zo ZŠ Benkova získal druhý najväčší počet hlasov zo všetkých 74 projektov v online hlasovaní. Škoda, že súťaž nie je ďalej pre žiakov ZŠ postupová, ale o našich vedátoroch budeme určite ešte počuť. Gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.

       V pondelok 6. novembra sa začal 14. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku, kde jedným z hlavných podujatí je už 20. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET. Žiaci, ktorí boli úspešní na krajských kolách v minulom mesiaci, predstavili svoje vedecké projekty v národnom finále od 9. do 11. novembra v bratislavskej Inchebe. Nad podujatím prevzala záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Odbornú garanciu nad festivalom má od jubilejného ročníka aj Slovenská akadémia vied. Organizátor, dvadsaťsedem ročné občianske združenie AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku.