• Novinky

      • Dôležitý oznam

      • Od 26.10.2020 prechádzajú žiaci 2. stupňa (5. - 9. ročník) na dištančné vzdelávanie. Konkrétne pokyny dostanú rodičia i žiaci najneskôr v pondelok 26.10.2020 resp. po zverejnení príslušných usmernení MŠVVaŠ SR.

       Žiaci 1. stupňa (1. - 4. ročník) sa učia prezenčne v škole.  Prevádzka ŠKD bez zmien.

        

       Termíny jesenných prázdnin:

       30.10.2020 - 2.11.2020 (nástup 1. stupňa  3.11.2020 - utorok)

       6.11.2020 - 9.11.2020 (nástup 1. stupňa 10.11.2020 - utorok)

        

       vedenie školy

        

        

      • Cesta láskavosti a dobrosrdečnosti

      • Tento mesiac sme sa vydali na dobrodružnú cestu láskavosti a dobrosrdečnosti. Chceli by sme drobnými prejavmi pozornosti zmeniť a skrášliť naše dni. Záver putovania bude 13.11, kedy je Deň dobrosrdečnosti. Kto má záujem skúsiť zdolať túto cestu, je pripojený kalendárik vo formáte pdf na vytlačenie.

       Prajeme krásne a príjemné chvíle pri plnení tejto misie.

      • Oranžová fáza

      • Riaditeľstvo ZŠ, Benkova 34, Nitra, oznamuje, že vzhľadom k tomu, že je zaznamenané ochorenie COVID-19, je škola v oranžovej fáze.

       Žiadame rodičov, aby priebežne sledovali webovú stránku školy kvôli aktualizovaným informáciám.

       vedenie školy

       ORANŽOVÁ FÁZA

      • DETSKÝ ČIN ROKA

      • Halóóó! Vy všetci! Žiaci, učitelia, rodičia, priaznivci a kamaráti našej školy!

       Máme pre vás dobrú správu!

       Vlaňajšia 9. A dostala našu školu do celoslovenského hlasovania o detský čin roka.

       PODPORTE NÁS VAŠÍM HLASOM! Naša obľúbená každoročná vianočná akcia si to určite zaslúži :).

       Hlasovať môžete raz za 24 hodín z jednej IP adresy.

       http://detskycin2020.ludialudom.sk/detskycinroka/ziaci-organizuju-pravidelne-vianocny-bazar/

       Za každý hlas všetkým ĎAKUJEME :)

       Pár spomienok z minuloročných vianočných minibazárov:)

      • Vzácna návšteva - pán minister ŠVVaŠ SR Mgr. Branislav Gröhling

      • Dnes 16.10.2020 nás navštívil pán minister Branislav Gröhling.

       Prezrel si priestory školy, prírodovednú učebňu, triedy, porozprával sa so zamestnancami, so žiakmi strávil čas na hodinách matematiky a anglického jazyka.

       V prírodovednej učebni žiaci predviedli svoje výtvory vyrobené pomocou 3D technológií a mechanizmy zhotovené zo stavebnice LEGO MINDSTORMS EV3.

       Pre našich žiakov to bol nezabudnuteľný zážitok. Pán minister sa zaujímal aj o to, ako zvládame náročnú situáciu fungovania školy v tomto období.

       Návšteva bola veľmi inšpiratívna a slová pána ministra nás povzbudili do ďalšej činnosti. Na dnešný deň budeme mať príjemné spomienky.

       Ďakujeme pán minister. 

      • Zber papiera je zrušený

      • Vážení rodičia, milí žiaci!


       Oznamujeme Vám, že zber papiera, ktorý mal prebiehať v týždni od 19. do 23. októbra je
       zrušený do odvolania.

       Žiacky parlament

      • Oznam

      • Vážení rodičia žiakov 1. stupňa ZŠ! 

       Minister ŠVVaŠ SR 11.10.2020 na tlačovej konferencii, oznámil nové opatrenia v školách platné od 12.10.2020, do platnosti vstupuje povinnosť nosenia rúška počas celého výchovno - vzdelávacieho procesu aj pre žiakov 1. stupňa.  

       Výnimka z nosenia rúšok bude platiť pre nepočujúcich, autistické deti či deti s mentálnymi poruchami. 

       Všetci žiaci ZŠ sú povinní nosiť rúška nielen v interiéri školy ale aj v exteriéri, ak je ich vzájomný odstup menej ako 2 metre. 

       Preto Vás žiadame, aby ste zabezpečili prekrytie horných dýchacích ciest svojho dieťaťa počas celého vyučovania. Náhradné rúško pripravte žiakom do tašky. 

        

       vedenie školy 

      • Európsky deň jazykov

      • Dňa 28.09.2020 sme si už tradične na našej škole pripomenuli Európsky deň jazykov. Vzhľadom na momentálnu situáciu prebehli aktivity iba v kmeňových triedach. Cez prvú vyučovaciu hodinu, pod vedením triedneho učiteľa, žiaci absolvovali kvíz o pôvode slov. Neskôr pracovali na dvoch úlohách:

       1. Každá trieda vytvorila projekt o európskej krajine, ktorým sa nám snažili priblížiť turistické atrakcie danej krajiny. Navyše zostavili zoznam základných fráz v jazyku danej krajiny.

       2. Každá trieda tvorivo pristúpila k návrhu trička s logom Európskeho dňa jazykov.

       Veríme, že ste si tento deň, aj napriek obmedzeniam, užili a niečo nové ste sa naučili :)

      • Biela pastelka

      • 18. septembra 2020 prebehla na našej škole verejná zbierka Biela pastelka, ktorú každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Tento rok sa nám spoločne podarilo vyzbierať neuveriteľných 573,01  € a budú použité na pomoc pre tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Zo srdca ĎAKUJEME!

      • EURÓPSKY TÝŽDEŇ  MOBILITY

      • V týždni od 16. septembra do 22. septembra každoročne prebieha Európsky týždeň mobility. 

       Témou ročníka 2020 bola Čistejšia doprava pre všetkých!

       Pýtaš sa, čo to vlastne znamená?

       Počas Európskeho týždňa mobility mestá a obce motivujú ľudí, aby  si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú cestovanie MHD, vlakmi, autobusmi, pešia chôdza či cyklistika. A to všetko preto, aby sme zlepšili kvalitu ovzdušia a urobili z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.

       Na našej škole sme Európsky týždeň mobility poňali vo veľkom: žiaci ôsmych ročníkov si vyskúšali cyklistický trenažér vďaka Mestu Nitra v spolupráci s Mládežníckym cyklistickým klubom Nitra a nezostalo len pri tom! Získali pekné ceny, z ktorých sa veľmi tešili.

       Ani naši najmenší nezaostávali a v ŠKD si pod vedením pani vychovávateliek vyskúšali tieto aktivity: kreslili dopravné značky na asfalt v areáli školy, dopravné prostriedky,  riešili dopravný kvíz, súťažili v jazde na kolobežkách a vozíkoch a nakoniec tvorili plagáty s rôznymi dopravnými prostriedkami.

       Online anketa školy dopadla tiež zaujímavo. Odpovedali ste v nej na otázku: Akým dopravným prostriedkom sa najčastejšie presúvate? Až 62,4% odpovedalo, že najviac cestujú autom, 15,9% autobusom/MHD, vlakom 0%, na bicykli 2,6%, na kolobežke 2,1%, na boarde 0% a najčastejšie pešo chodí 16,9% z tých, ktorí sa do ankety zapojili.

       Tešíme sa na ďalší ročník, kedy sa určite znovu zmobilizujeme :)

      • Moravsko-slovenský chodecký pohár

      • V sobotu 12.9.2020 sa uskutočnil v Zámockej záhrade v Hlohovci pod záštitou predsedu VÚC TTSK Mgr. Jána Viskupiča 23.ročník Medzinárodného chodeckého mítingu, na ktorom našu školu úspešne reprezentoval žiak V.D triedy Nikolas Pribilinec. Svojím športovým výkonom si "vychodil" krásne tretie miesto.

       Gratulujeme!

      • Nitrianska školská stolnotenisová liga

      • K Pezinskej školskej stolnotenisovej lige nám pribudla aj školská liga v Nitre. V školskom roku 2019/2020 sa naši žiaci zúčastnili dvoch turnajov zo štyroch, na ktorých nás mimoriadne úspešne reprezentovali. Simon Ištokovič  z  8. A triedy na turnajoch predviedol svoje športové umenie a obsadil v konkurencii registrovaných hráčov na obidvoch turnajoch prvé miesto. Zásluhu na tomto úspechu majú aj ďalší žiaci: Kollár Nikolas, Jančo Tomáš a Bacho Kristián, ktorí sa tiež zapojili do turnaja a so Simonom Ištokovičom vytvorili úspešné družstvo, ktoré je zatiaľ v tabuľke škôl na druhom mieste. Ďalšie dva turnaje sa z dôvodu  pandémie odložili. Turnaja sme sa zúčastnili vďaka finančnej podpore NSK a našej školy. Všetkým partnerom aj pani učiteľke Dovičovičovej ďakujeme a tešíme sa na ďalšie turnaje. 

       Tréner