Navigácia

 • Misia MODRÁ PLANÉTA

  Tisícky detí z celého Slovenska sa počas uplynulých mesiacov naplno ponorili do realizácie environmentálneho projektu - Misie modrá planéta. Pri pohľade na finálne prevedenie niektorých zo základní na modrej planéte môžeme s radosťou konštatovať, že žiaci prekonali naše očakávania. Presvedčte sa sami :-)

   Do projektu sa zapojili žiaci VIN tried III.T, III.U, IV.T, IV.U s p. učiteľkami: Mgr. Eva Tončeková, Mgr. Katarína Hozáková, Mgr. Marcela Bajtošová, Mgr. Andrea Maňovská.

  Fotogaléria.

 • Vzdelávacie aktivity našej školy pre študentov UKF

  Pedagógovia zo ZŠ Benkova sa už pravidelne zúčastňujú ako lektori školení pre študentov UKF.

  7.12.2017 sa uskutočnila prednáška pre študentov 5. ročníka matematiky FPV UKF.

  Vzhľadom nato, že naša škola je lídrom v používaní tabletov vo vyučovaní, prednáška sa niesla v duchu používania mobilných digitálnych technológií a vytvárania interaktívnych vzdelávacích materiálov, ktoré slúžia ako pomôcka vo vzdelávacom procese. Pani zástupkyňa Mgr. Mária Bernáthová predstavila vzdelávacie aplikácie Learningapps, Quizlet a Clarisketch, predviedla prácu s aplikáciami, prezentovala svoje vlastné materiály vytvorené v aplikáciách. Predstavené aplikácie, postupy a materiály využíva už niekoľko rokov pri práci so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním na hodinách matematiky. Fotografie z prednášky.

  Študenti následne pomocou tabletov vytvorili podľa pokynov svoje vzdelávacie materiály.Veríme, že vedomosti, ktoré študenti na prednáške získali, využijú v budúcnosti pri vlastnej pedagogickej činnosti. Spoluprácu ZŠ Benkova  s UKF v predmete matematika zastrešuje doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. Katedra matematiky FPV UKF. 

 • Minecraft deň, ktorý oslovil aj Markízu, RTVS a TV Nitričku

  Škola hrou. Aj takto by sa dal nazvať štýl získavania nových informácií žiakov našej školy. Žiaci totiž pracovali na projektoch zameraných na enviromentalistiku a ekológiu formou hry. Aktivity vyvrcholili upravenou verziou hry Minecraft.

  Minecraft deň zorganizovala nezisková organizácia EDULAB v spolupráci s našou školou a s firmou MICROSOFT. Žiaci IV.T a IV.U triedy plnili v známom hernom prostredí zadané úlohy a orientovali sa vo virtuálnom 3D prostredí.

  Reportáž RTVS, Reportáž TV Nitrička, Fotogaléria

 • Medzinárodná matematicko - fyzikálna súťaž NÁBOJ JUNIOR

  Dňa 24.11.2017 sa na Gymnáziu Párovska 1 uskutočnilo krajské kolo matematicko – fyzikálnej súťaže  NÁBOJ JUNIOR. Cieľom súťaže bolo správne vypočítať čo najviac príkladov. Súťaže sa zúčastnilo 26  tímov z 15 škôl. Našu školu reprezentovali tímy:

  A: Michal Hyben (9), Šimon Kochan (9), Samuel Slezák (9), Martin Burian (8)

  B: Matej Marták (9), Mário Martiš (9), Nina Spielmanová (9), Jakub Štang (9)

  C: Martin Lakatoš (8), Adam Pastierik (9), Emanuel Kukučka (8), Maximilián Želonka (9)

  Tím A získal celkové 5. miesto. Z hľadiska hodnotenia škôl sa tím A zo  ZŠ Benkova umiestnil na 2. mieste za žiakmi Gymnázia Párovská 1.

 • Národné finále - Festival vedy a techniky

  Fotografie a videá z finále. V národnom finále Festivalu vedy a techniky bolo prezentovaných 74 vedeckých a technických projektov žiakov základných a stredných škôl. Svoje schopnosti a zároveň našu školu reprezentovali žiaci Adam Vašek a Timon Plichta s projektom Konštrukcia a diaľkové ovládanie objektov - tank, loď. Nadviazali tak na svoje projekty, ktoré vypracovali v ročníkových prácach. Naši žiaci veľmi dobre prezentovali svoje konštruktérske zručnosti, o čom svedčí aj veľký počet hlasov, ktoré dostali v online hlasovaní Hlas ľudu. Chceme sa Vám veľmi pekne poďakovať za podporu, ktorú ste nám vyjadrili pri hlasovaní. Projekt zo ZŠ Benkova získal druhý najväčší počet hlasov zo všetkých 74 projektov v online hlasovaní. Škoda, že súťaž nie je ďalej pre žiakov ZŠ postupová, ale o našich vedátoroch budeme určite ešte počuť. Gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.

  V pondelok 6. novembra sa začal 14. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku, kde jedným z hlavných podujatí je už 20. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET. Žiaci, ktorí boli úspešní na krajských kolách v minulom mesiaci, predstavili svoje vedecké projekty v národnom finále od 9. do 11. novembra v bratislavskej Inchebe. Nad podujatím prevzala záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Odbornú garanciu nad festivalom má od jubilejného ročníka aj Slovenská akadémia vied. Organizátor, dvadsaťsedem ročné občianske združenie AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku. 

 • Obrátená hodina – žiak v úlohe učiteľa

   

   

  Žiaci v 5. T a 5. U  sa na hodinách literatúry zoznamovali s ľudovými piesňami. Prechádzali  zákutiami našej ľudovej slovesnosti a všetkým tým, čo nás spája s našimi babičkami, prastarými mamami.

  Na otvorenie tejto témy sme oslovili JAKUBA MLADÉHO, žiaka 7. U triedy, aby nás uviedol do krás nášho folklorizmu, ľudových tradícií a zvykov. Jakub sa vo svojom voľnom čase venuje tejto oblasti, a preto sme ho požiadali, aby si na chvíľu skúsil rolu učiteľa práve v týchto triedach. Čerešničkou na torte bola jeho hra na slovenskom ľudovom hudobnom nástroji – fujare. Hre sa venuje sám, bez akéhokoľvek vedenia pedagógom. (Mimochodom, viete o tom, že fujaru zaradila organizácia UNESCO do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva ľudstva?)

  Na takýchto žiakov sme veľmi hrdí a veríme, že našim tradíciám sa bude venovať čím ďalej tým viac detí.

  Pokiaľ vás rola učiteľa zaujala, ponúknite svoje vedomosti a postavte sa pred žiakov s úmyslom odovzdať im niečo zo svojich schopností.

   

  (Video spracovali žiaci 7. T – Oliver Petrovič a Marek Lysičan)

  Jakub Mladý

 • 7. 9. 2017

  Do galérie I.D: Fotoalbum boli pridané fotografie.

 • 29. 6. 2017

  Blíži sa vysvedčenie a tak je čas porozmýšľať, ako odmeniť deti. Peniaze alebo iba slovná pochvala? A vedia vôbec deti hospodáriť s peniazmi? Na ZŠ Benkova v Nitre sa to učili počas Malej finančnej akadémie. Školám ju ponúkla nezisková organizácia Edulab a cieľom nebolo  len učiť deti investovať a kalkulovať, ale predovšetkým spolupracovať pri budovaní imaginárneho mesta a myslieť na budúcnosť celej komunity. V ZŠ Benkova v Nitre projekt absolvovali štvrtáci a Jolana Čuláková sa ich pýtala aj na osobné skúsenosti s financiami. Viac o projekte jej povedala zástupkyňa školy Mária Bernátová.  

 • 21. 6. 2017

  Dnes sme sa v knižnici s meteorologičkou Mgr. Miriam Jarošovou a žiakmi zo ZŠ Benkova dozvedeli naozaj kopu zaujímavostí o počasí, o meteorológii a jej histórii. Vedeli ste napríklad o tom, že aké bude počasie, nám napovie západ slnka, vietor, tvar oblakov alebo let lastovičiek? Či dokonca, že na predpoveď počasia nemusíme doma chovať rosničku, ale radšej pavúka? 
  Pavúky sú totiž najcitlivejší proroci počasia! 
  Pekné počasie bude, ak pavúky vyrábajú dlhé nite. Pokiaľ so skrčenými nohami sedí pavúk uprostred pavučiny, bude pekné počasie trvať dlho. No ak je pavučina na niektorých miestach potrhaná alebo má veľké oká a pavúk si hľadá útočisko, treba očakávať búrky a dažde. Keď si mnoho hmyzu do zásob odkladá, bude zlé počasie trvaaaaaať ....

 • 6. 6. 2017

  Vo výtvarnej súťaži: „Čaro ruží v Arboréte Mlyňany“ zabodovala žiačka našej školy zo IV.B triedy, Ninka Jeseničová, ktorá pod vedením p. učiteľky Folkmanovej získala 1. miesto. Blahoželáme!!! Vernisáž sa uskutoční  v nedeľu 11.6.2017 v zámočku SAV Arborétum Mlyňany o 13,00 hod.

 • 1. 6. 2017

  Do galérie II.D: Web stránka: DEŃ DETÍ boli pridané fotografie.

 • 23. 5. 2017

  ZŠ Benkova pripravila jubilejné 20-te prezentácie ročníkových prác, ktoré sa konali 18.5.2017 o 8:00 hod. v bloku B.

  Reportáž TV Nitrička

 • 16. 5. 2017

  Adam Kozolka, žiak 9.T triedy získal významné ocenenie - Hra na elektrickej gitare. Gratulujeme

  Reportáž RTVS

 • 18. 5. 2017

  Srdečne Vás pozývame na jubilejné 20-te prezentácie ročníkových prác, 
  ktoré sa budú konať 18.5.2017 o 8:00 hod. v ZŠ Benkova 34 v Nitre, blok B.

  Tešíme sa na Vašu účasť

  Žiaci ZŠ Benkova

 • 28. 4. 2017

  V našej škole využívame moderné technológie. Žiaci prechádzajú celou cestou vzniku výrobku. Myšlienka, nákres a výroba. Svoj kreatívny nápad vedia nakresliť pomocou 3D grafického softvéru SketchUp a následne vytlačiť v 3D tlačiarni. 

  Reportáž Markíza              Reportáž TV Nitrička              Foto

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Fyzikálna olympiáda okresné kolo

  21. 3. 2017

  Žiak 9.T triedy Adam Kozolka získal v okresnom kole fyzikálnej olympiády 3. miesto. Gratulujeme.

strana:

Kontakt

 • Základná škola, Benkova 34, Nitra
  Benkova ul. 34, 94911 Nitra
 • A blok : +421377731015
  B blok : +421377731016
  Šk. jedáleň : +421377731278

Právne informácie