• Novinky

      • Kometa 340 - stolný tenis

      • Kometa 340 - stolný tenis

       Oznamuje žiakom a rodičom ,  že posledný  stolnotenisový tréning krúžku Komety 340 už 29.6.2018 v piatok nebude. Ďakujeme všetkým zainteresovaným, deťom, rodičom, vedeniu školy, mestu Nitra-EMŠ, NSK  a aj penzionu Hoffer za priazeň a podporu. Všetkým deťom prajeme pekné  prázdniny.  Team Komety 340

      • Turnaj Pezinskej školskej ligy

      • za podpory Zš Benkovej , mesta Nitry - Európskeho mesta športu a Nitrianskeho samosprávneho kraja sa naši žiaci v uplynulých mesiacoch  zúčastnili  posledných  dvoch turnajov Pezinskej školskej ligy. Na predposlednom turnaji sa žiaci nášho krúžku Kométa340 nestratili :

        

       Lukáš Ištokovič v kat. najmladší žiaci     1. miesto    2.A

       Simon Ištokovič v kat. mladší žiaci          2. miesto   5.A 

       Miro Ištokovič v kat. starší žiaci             3. miesto.    8.A

        

       Týmito výsledkami sa chlapci kvalifikovali na záverečný turnaj TOP 16  Pezinskej školskej ligy a

       po ťažkých súbojoch za zelenými stolmi vybojovali pekné umiestnenia a vzorne reprezentovali svoju školu a naše mesto Nitra - EMŠ.

        

       Lukáš Ištokovič v kat. najml.žiaci obhájil    -    1.miesto

       Simon Ištokovič v kat. mladší žiaci            -    2 miesto

       Miro Ištokovič v kat. starší žiaci skončil na -   3 mieste

      • Celoslovenské finále – Jazykový kvet 2018. Opäť na stupni víťazov!

      • Dňa 1.6.2018 sa uskutočnilo celoslovenské finále súťaže „Jazykový kvet  2018“.  Po víťazstve v krajskom finále sa deti dramatického krúžku opäť predstavili s divadelným predstavením „CHARLOTTE´S WEB“. Napínavým príbehom     o sile neobyčajného priateľstva a obyčajných zázrakov, kde nádej zomierala posledná vyčarili úsmev na tvárach nejedného diváka. Predviedli fantastický výkon a v konkurencii najlepších škôl z celého Slovenska získali ocenenie najvyššie - 1.miesto.  Blahoželáme!!!

       Osoby a obsadenie:

       Charlotte            Kristína Jozeková  4.A

       Wilbur               Natália Adamušková  4.B

       Fern                   Tamara Marciová  3.D

       Rozprávačky      Nella Repaská  4.C

                                 Laura Štrengerová 3.C

                                 Stela Jarošová 4.C

       Mr.Arable          Peter Peťovský 4.A

       Mrs.Arable         Martina Galová 4.C

       Potkan               Veronika Šipčiaková 4.A

       Húsky                Ema  Očovská 3.D

                                 Nina Halvová 3.B

       Gunár                Patrícia Bartakovičová 3.D

       Ovečky              Nela Čitáryová 3.C

                                 Lea Horváthová 3.C

       Pavúčiky            Kristína Bírová 3.C

                                 Laura Žiaková 3.C

                                 Nela Čitáryová 3.C

                                 Lea Horváthová 3.C

      • Športový deň O2 Športovej akadémie Mateja Tótha a Slovenskej sporiteľne v Nitre

      • 23.5.2018 reprezentovali našu školu žiaci druhého ročníka Nikolas Pribilinec, Ema Pavlíková, Juraj Kukla, Ivana Žarnovičanová, Matias Kuťka, a Anna Šrámeková.

       Podujatie otvoril pán primátor Nitry doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. spolu s Matejom Tóthom, podujatia pod záštitou Slovenskej sporiteľne sa zúčastnilo 17 základných škôl z celkového počtu 18, hľadisko mestskej športovej haly v Nitre bolo plné, sprievodné akcie a nálada detí vynikajúca. Celým podujatím sprevádzal moderátor a športový redaktor Mário Porubec, každý súťažiaci si odniesol malú pozornosť a pekné spomienky. Na záver zahrala účastníkom hudobná kapela AYA spolu s Tomášom Bezdedom.

      • Krajská súťaž ,, Nitra - moje mesto "

      • Dňa 5.6. 2018 sa v Synagóge v Nitre konalo slávnostné vyhodnotenie dejepisnej, literárnej a výtvarnej súťaže, v ktorej uspeli aj žiaci našej školy. 

       V dejepisnej vedomostnej súťaži sa na 1. mieste umiestnil kolektív žiačok zo 7. A triedy :

       N. Kostolanská,  S. Klocoková, M. Kudriová

       Pripravovali ich p.uč. Brunclíková a p.uč. Bédy.

       Vo výtvarnej súťaži boli ocenení nasledovní žiaci : 

       L. Hrončoková - 5. A

       A. Hošková - 6. C

       Ch. Kúdela - 6. C

       K. Poslušný - 7. T

       A. Fábryová - 8. A

       P. Bernadičová - 8. A

       M.L.N. Viet - 8. A

       D. Demeterová - 8. A

       Pracovali pod vedením p.uč. Kochanovej.

       Zároveň bola i vernisáž výstavy výtvarných prác, ktorú si verejnosť môže prísť pozrieť až do konca augusta. 

       Oceneným žiakom gratulujeme.

      • Práca žiakov IV.T v ŠKD a cez prestávky

      • Patrik Krivosudský, Adam Guzmický, Adam Sýkora, Janko Hruškovič

      • Víťazi v celoslovenskej výtvarnej súťaži ,,Komenský a my 2018 "

      • Dňa 17.5. 2018 sa konalo na UKF v Nitre slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej  prestížnej výtvarnej súťaže ,,Komenský a my 2018 ". Znova sme sa umiestnili na prvých miestach .

        V kategórii 3. - 4. roč. získala 1. miesto Kristína Chvojková zo 4.T pod vedením p.uč. Bajtošovej

       V kategórii 5. - 6. roč. získala 1. miesto 

       Gabriela Dilhoffová z 5. D pod vedením p.uč. Kochanovej

       Veľmi sa z nich tešíme a dievčatám srdečne gratulujeme 🙂

      • SONG

      •  

       Dňa 16.5.2018 sa v CVČ Domino v Nitre konalo okresné kolo súťaže v speve piesní v anglickom jazyku SONG. Naša škola sa do tejto súťaže zapojila v štyroch kategóriách.

       V I. kategórii sólo spev, nás úspešne reprezentovala Lívia Brunclíková z  III.T triedy. S piesňou „I Have A Dream“  si vyspievala 3.miesto.

       V I. kategórii skupinový spev, sme si odniesli 2.miesto, ktoré nám s piesňou“ Ordinary Miracle“ vyspievali dievčatá v tomto zložení : Laura Štrengerová, Nela Čitáryová, Kristína Bírová z III.C a Patrícia Bartakovičová, Ema Očovská, Tamara Marciová z III.D triedy

       V II. kategórii sólo spev, sa predstavila Zoja Čitáryová z V.C triedy. S piesňou „Make You Feel My Love“ predviedla výborný spevácky výkon a porota jej udelila 1.miesto.

       V II. kategórii, skupinový spev žiaci V.C triedy: Kristína Balcová Tamara Miháliková, Lara Haverová,Mia Némethová, Zoja Čitáryová, Henrich Kudroč a Jakub Drdoš zaspievali pieseň „I See The Light“. V konkurencii speváckych skupín sa umiestnili na 2.mieste. Na klavíri ich sprevádzala ich spolužiak Matej Khun.

       Srdečne blahoželáme!

      • DRAMA FESTIVAL

      • V dňoch 25. - 27. 4. 2018 organizovala  Katedra anglistiky a amerikanistiky, Katedra germanistiky a Katedra romanistiky FF UKF Nitra v spolupráci s Okresným úradom Nitra, odborom školstva 19. ročník divadelného festivalu pre základné, stredné a jazykové školy. Konal  sa pod záštitou dekana Filozofickej fakulty a tohtoročnou témou  bola NÁDEJ.

       Deti z krúžku anglickej drámy boli s divadelným prevedením hry „Šarlotina pavučinka“ opäť úspešní. Malí divadelníci predstavili napínavý príbeh neobyčajného priateľstva a obyčajných zázrakov, kde nádej zomierala posledná. Ich herecké a jazykové výkony boli odmenené nielen obrovským potleskom prítomných divákov, ale aj ocenením odbornej poroty. Z festivalu sme odchádzali s cenou za prirodzený prejav a spontánnosť a už tretíkrát sme si odniesli aj cenu poroty – tento rok za postavu prasiatka, ktorú stvárnila Natália Adamušková  zo 4.B triedy.

      • ENGLISH  DRAMA

      • ENGLISH  DRAMA

        

       V stredu 18.4. 2018 sa v Centre voľného času – Domino  uskutočnil piaty ročník jazykovej súťaže English Drama. Súťaž bola určená pre žiakov vo veku od 9-14 rokov. Našu školu opäť úspešne reprezentovali deti dramatického krúžku s divadelnou hrou Charlotte´s Web“

       Medzi súťažiacimi skupinkami boli síce najmladší, no nezľakli sa. Napínavým príbehom o neobyčajnom  priateľstve prasiatka Wilbur, dievčatka Fern a pavučice Šarloty ukázali divákom a členom poroty krásu každodenných zázrakov a opäť sa postavili na stupne víťazov.

       Blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy 

      • Jazykový kvet 2018

      • Jazykový kvet 2018

       V mesiacoch marec a apríl sa v priestoroch Kultúrneho centra Zobor konali dve krajské kolá súťaže „ Jazykový kvet 2018 “.  Deti dramatického krúžku English Drama sú už každoročne neoddeliteľnou  súčasťou tejto jazykovo - umeleckej súťaže. Nebolo tomu inak ani tento rok.

       S divadelnou hrou „ Charlotte´s Web“ sa prebojovali cez krajské semifinále a vo finále si svojimi výbornými hereckými a jazykovými výkonmi vybojovali 1.miesto. Stali sa víťazmi nášho kraja, ktorý budú v máji reprezentovať na celoslovenskom kole.

       Držte im palce !!!!

      • MENÍM MOJE MESTO

      • Mesto Nitra v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou  vyhlasuje  výzvu na predkladanie žiadostí o grant v  grantovom programe - Mením Moje Mesto.  Cieľom  grantového programu je podpora zlepšenia kvality verejných priestranstiev v Nitre  s tým, že  budú zapracované hlavne potreby, záujmy a nápady občanov Nitry.  Program chce motivovať k aktívnej participácii  pri vytváraní a obnove verejných priestranstiev a zaujímavých lokalít.

       Celková podpora projektu bude 50-tisíc eur, maximálna podpora jedného projektu je vo výške 5-tisíc eur. Všetky projekty bude realizované v Nitre. Oprávnené oblasti podpory sú - napríklad zlepšenia v drobnej záhradnej a parkovej architektúre na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, vytváranie a obnova priestranstiev športovo-rekreačného charakteru, obnova kultúrno-historických lokalít,  výsadba a revitalizácia zelene, tvorba a zveľaďovanie verejných záhrad, vytvorenie a úprava náučných chodníkov a cyklochodníkov, vytvorenie mobilných Smart aplikácií - zameraných na zlepšenie kvality verejných priestranstiev, či aplikácie v oblasti  marketingových nástrojov v rámci zvýšenia informovanosti a popularizácie života obyvateľov Nitry.