• Novinky

      • Školské kolo Geografickej olympiády

      • Dňa 24.11. 2021 sa uskutočnilo Školské kolo Geografickej olympiády online formou, ktorej sa zúčastnilo  34 žiakov.

       V kategórii (5. ročník) sa na 1.mieste umiestnil Nikolaj Chudovan z 5.T. , na  2.mieste Karolína Beláková z V.U a na 3.mieste  Lukáš Lisý  z V. T.

       V kategórii F  (6.-7.ročník) sa na 1. mieste umiestnil Samuel Malenčík z VI.B. na  2.mieste Nina Sýkorová z VI.U a na 3.mieste  Eduard Hošek  z VI.T.

       V kategórii E  (8. -9. ročník) - sa na 1. mieste umiestnil Jozef Chlapečka z VIII.T, na 2.mieste Andrej Sitár z VIII.U a na 3 . mieste Emma Roháčová z IX.A.

       Všetkým srdečne gratulujeme  a držíme im palce v okresnom kole!

      • S Ekológiou sme si sadli

      • V mesiaci október sa naša škola zapojila do 1.kola súťažného projektu 365.bank pod názvom S Ekológiou sme si sadli. Našou úlohou bolo zorganizovať upratovanie okolia školy a vyzbierané smeti správne vyseparovať. Do projektu sa zapojili triedy 3.T, 3.U a 8.U. Cieľom projektu bolo  naučiť sa viac o  ochrane  životného prostredia a ukázať aké pekné a užitočné veci sa dajú urobiť z plastov, ktoré správne separujeme. Účasťou v projekte môžeme vyhrať parádne ekolavičky, z ktorých každá obsahuje až 50 kg separovaných plastov.​​​​​​​

      • UNICEF pre každé dieťa

      • Vážení rodičia, kolegovia a milí žiaci,

       na základe vyhlásenia dobrovoľnej zbierky pre UNICEF sme na našej škole podporili dievčatko z Jemenu MONIRU s akútnou podvýživou a zápalom pľúc.

       Ako poďakovanie sme okrem pocitu spolupatričnosti obdržali aj certifikát pre našu školu „UNICEF pre každé dieťa“.

       Veľká vďaka všetkým! 

      • Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť!

      • Do ôsmeho ročníka akcie s názvom „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“, ktorá aj tento rok 19. novembra 2021 symbolicky upozornila na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporila  v spoločnosti tému včasnej prevencie, sa zapojila  aj naša škola.

      • Medzinárodný deň bez fajčenia

      • 20.11. nájdete v kalendári aj ako Medzinárodný deň bez fajčenia. V uplynulom týždni žiakom 3. a 4. ročníka pani vychovávateľky v rámci protidrogovej výchovy pripravili aktivity zamerané na predchádzanie záujmu detí o fajčenie. Žiaci v ŠKD spoločne vytvorili plagáty, ktoré poukazujú na fajčenie a jeho dôsledky.

      • Krížom krážom s batohom

      • V sobotu 13.11.2021 žiaci našej školy v rámci krúžku „Krížom krážom s batohom“ pod vedením RNDr. Zuzany Rampašekovej, PhD. navštívili univerzitné vivárium SPU v Nitre. V expozičnej miestnosti videli nielen druhy, ktoré sú ľudskou činnosťou na pokraji existencie, ale dozvedeli sa aj zaujímavé informácie o chovaných exemplároch ako aj iné zaujímavosti zo sveta zvierat. Potom sa zúčastnili  komentovanej prehliadky v Botanickej záhrade SPU. Žiaci sa dozvedeli, prečo na jeseň stromy menia farbu listov, aké druhy ihličnatých a listnatých stromov sú pre Nitru typické. Spoločne zažili príjemné dopoludnie.

      • Vieme byť environmentálni

      • V piatok 12.11.2021  po vyučovaní zorganizovala V.C trieda  v areáli našej školy zber odpadkov za prítomnosti pani učiteľky environmentálnej výchovy Zuzany Rampašekovej. S nápadom oslovila pani učiteľku žiačka Paulínka Borecká a spolu s ňou sa do tejto zmysluplnej aktivity zapojili aj jej ďalší spolužiaci. Ďakujeme:)

      • Deň dobrosrdečnosti

      • Podstatou  dňa dobrosrdečnosti je inšpirovať jednotlivcov k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti, prekonať hranice svojej kultúry, rasy, náboženstva a spojiť národy k vytvoreniu lepšieho sveta. Niekedy stačí málo – začať od seba. Dobrosrdečnosť nie je len o obdarúvaní, je to vzácna vlastnosť človeka k človeku. Podľa odborníkov dokonca predlžuje život, zlepšuje vzťahy a zvyšuje pracovný výkon.

       Na našej škole sa uskutočnil 12.11.2021 už 4. ročník celoškolskej akcie, kde triedni učitelia so žiakmi diskutovali o dobrosrdečnosti a následne spoločne vyrábali triedny plagát. Všetky plagáty sa nachádzajú na výstave v priestoroch školy, kde skrášľujú bežný školský deň.

       Tešíme sa na ďalší ročník !

      • SVETOVÝ DEŇ POTRAVÍN - VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

      • V októbri sa naši najmladší žiaci z 1.B a 1.C pod vedením pani vychovávateliek (Mgr. Diana Sotoňáková, Ing. Andrea Mészárosová) v ŠKD, dobrovoľne zapojili do výtvarnej súťaže s názvom Cesta potravín z farmy až na stôl. Deti znázornili, ako podľa nich putuje ovocie, zelenina, mäso a potraviny ako také do našich domácností. Prváčikovia využili svoju predstavivosť naplno a ilustrovali nápadité plagáty, ktoré organizátor súťaže (Europe Direct Nitra) odmenil diplomom a cenami za účasť.

      • Jazykový WocaBee šampionát

      • V októbri sa žiaci našej školy zapojili do Jazykového WocaBee šampionátu.
       Jedná sa o tretí ročník súťaže v učení slovíčok cudzieho jazyka, v ktorom medzi sebou súperia študenti všetkých cudzích jazykov od základných škôl až po gymnáziá. Šampionát prebieha výhradne online, v inovatívnej aplikácii na učenie cudzích slovíčok  s názvom WocaBee. Celkovo sa do súťaže zapojilo  takmer 60 000 žiakov.
       Žiaci našej školy súťažili v nemeckom jazyku.

       V okresnom kole sa na krásnom 3.mieste umiestnili žiaci  VIII.T triedy a aj iné triedy našej školy dosiahli výborné výsledky. Konkrétne  trieda VI.U sa umiestnila na 5.mieste, trieda V.U na 7.mieste a v prvej desiatke na 9.mieste  sa umiestnila  aj trieda V.T

       Ďakujeme im za výborné výsledky a srdečne gratulujeme!

      • Halloween

      • Dňa 2.11. učiteľky anglického jazyka predstavili deťom 2. ročníka kultúru z anglicky hovoriacich krajín - sviatok Halloween. Žiaci sa v tento deň premenili na čarodejnice, mačky, tekvičky, na upírov, kostlivcov, pavúkov. Počas dňa súťažili, hádali počet halloweenskych sladkostí v pohári, varili halloweensku polievku, skladali si halloweenske nebo peklo, vyrábali múmie, halloweenske pohľadnice, hrali bingo. Za splnené úlohy dostali halloweenske dobroty. 

      • Preventívne stretnutia pre žiakov

      • V mesiaci október sa na našej škole konala séria preventívnych stretnutí pre žiakov 8. a 9. ročníka. Žiaci 8.ročníka mali možnosť oboznámiť sa s problematikou "Obchodovanie s ľuďmi" ako fenomén, ktorý zasahuje po celom svete.

       Projekt " Zmysluplná prevencia" bol zameraný na problematiku " Alkohol" pre žiakov 9.ročníka. Pre rodičov bola pripravená verejná prednáška na tému " Deti a drogy". Všetky podujatia sa konali v spolupráci so združením STORM.

      • Dievčatá v IT

      • V utorok 2.11.2021 sa na našej škole uskutočnil IT workshop pod vedením lektorky z občianskeho združenia Aj Ty v IT. Občianske združenie Aj Ty v IT sa svojou činnosťou snaží zvyšovať záujem o IT medzi dievčatami na základných a stredných školách prostredníctvom kreatívnych workshopov a podujatí.

       Rozhodli sme sa podporiť aj naše dievčence v štúdiu IT a umožnili sme zorganizovať občianskemu združeniu takýto zaujímavý a zábavný deň spolu s vyučujúcimi informatiky pani učiteľkou Hulákovou, Tydorovou a Formelovou.

       Dievčatá sa hravou formou naučili programovať pohyb malého šikovného robota Ozobota pomocou fixiek, vytvárať kreatívne počítačové hry, zábavné animácie alebo príbehy pomocou programovacieho jazyka Scratch. Workshopu sa zúčastnili mladšie dievčatá vo veku 8 -12 rokov a staršie dievčatá vo veku 10 -15 rokov, ktoré sa už teraz môžu tešiť na ďalší pripravovaný workshop.

       Možno aj z nich raz budú programátorky :)

      • Úspech v literárnych súťažiach

      • Žiačka IV.U triedy Mária Anna Gergeľová sa zúčastnila súťaže Literárny Kežmarok so svojou tvorbou nádherných básní. Obrovský úspech zažila v literárnej súťaži Hora dušu povznáša, kde získala 1.miesto so svojou básňou Voda.

       Gratulujeme a tešíme sa s Tebou :)

      • Deti a drogy

      • Vážení rodičia,

       radi by sme Vás pozvali na online prednášku v téme "Deti a drogy" dňa 28.10. 2021 od 17:00 do 18:00.

       Prednáška bude zameraná na niekoľko oblastí:
       - drogy a ich špecifiká,
       - komunikácia s deťmi o drogách,
       - možnosti prevencie v Nitre.

       Online prednáška sa uskutoční sa na platforme Google Meet. Prihlásiť sa môžete na tomto linku: https://forms.gle/hmxQYTDyvcxfqPTD8. D
       otazník slúži na získanie e-mailovej adresy, na ktorú Vám zazdieľame link k prihláseniu.

       Prednáška je realizovaná z dotácie mesta Nitra a v rámci spolupráce so ZŠ Benkova 34 a ZŠ Škultétyho na projekte "Zmysluplná prevencia".

       V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok sa na nás môžete obrátiť:
       Združenie STORM

       stereo@zdruzeniestorm.sk
       0905943229

      • BURZA KNÍH - ČÍTAJ A DARUJ S MARY´S MEALS

      • Tri týždne - od 4. 10. 2021 do 22. 10. 2021 to na našej škole doslova žilo knihami. Najprv sa nosili, potom triedili a pripravovali na predaj. Zasadacia miestnosť sa premenila na kníhkupectvo, kde našli to pravé pre seba  všetci - od prváčikov až po dospelých. Vďaka rodičom, žiakom a učiteľom sa na podporu projektu Mary´s meals vyzbieralo predajom kníh neuveriteľných 1 054,70 eur! Zabezpečili sme tak stravu na celý školský rok pre 56 detí vo svete, ktorým to umožní ľahšiu cestu k vzdelaniu.

       Zo srdca v mene týchto detí ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili túto peknú myšlienku!

      • Chemická show

      • V dňoch 21. - 22.10.2021 sa pre žiakov 7. a 8. ročníkov uskutočnila chemická show. Počas 45 minút bolo pre každú triedu pripravených množstvo pútavých experimentov, do ktorých sa žiaci aktívne zapájali. Skúmali napríklad vlastnosti plynov, mali možnosť držať v rukách suchý ľad, či sledovať, ako letí raketa. Dúfame, že toto zaujímavé podujatie povzbudilo našich žiakov objavovať tajomstvá chémie a fyziky.

       Podujatie zorganizovali: Mgr. Štefánková v spolupráci s Mgr. Lichnerovou a PaedDr. Šrankovou

  • Kontakty

   • Základná škola Benkova 34, 94911 Nitra
   • benkova34@gmail.com
   • Riaditeľ PaedDr. Róbert Harmata 0902 371 857 Tajomníčka A blok Zdeňka Bégerová 037 7731011 Zástupkyňa riaditeľa školy pre 1. – 4. ročník a ŠKD Mgr. Janka Kováčová 0911 013 405 Zástupkyňa riaditeľa školy pre 5. – 9. ročník Mgr. Eva Berešová 0911 013 406 Zástupkyňa riaditeľa školy pre VIN a ŠKD Mgr. Mária Bernáthová 0911 013 402 Vedúca zariadenia školského stravovania Jolana Molnárová 037 7731278 0911 241284 Kariérový poradca Mgr. Gabriela Pukanová 0910 360 209 Školský psychológ Mgr. Dagmara Bari 0903 419 794 Školský špeciálny pedagóg Mgr. Kvetoslava Kleknerová 0911 033 443 Školský špeciálny pedagóg VIN Mgr. Agáta Fridrich Dolha 037 6423906 Účtovníčka Anna Abrmanová 0903 471 687 Účtovníčka PAM Mária Ďatková 0911 213 407 Administratívny pracovník B blok Emília Svetlíková 037 7731016
   • Benkova ul. 34, 94911 Nitra
   • IČO: 37965859
   • DIČ: 2021863173
   • formelova@zsbenkova.sk
  • Prihlásenie