• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
  Zmluva 2/2018 prenájom telocvične 108,00 s DPH 22.01.2018 Ing.Sabína Harvanová ZŠ Benkova 34,Nitra Mgr.Aneta Galová riaditeľka školy
  Zmluva 1/2018 prenájom telocvične 180,00 s DPH 12.01.2018 Volejbalový klub Zobor ZŠ Benkova 34,Nitra Aneta Galová riaditeľka školy
  Zmluva 5/2018 Olympiáda z dejepisu 449,15 s DPH 11.01.2018 Ministerstvo vnútra SR,Centrum podpory Nitra ZŠ Benkova 34,Nitra Aneta Galová riaditeľka školy
  Zmluva 4/2018 Olympiáda z nemeckého jazyka 152,81 s DPH 08.01.2018 Ministerstvo vnútra SR,Centrum podpory Nitra ZŠ Benkova 34,Nitra Mgr.Aneta Galová riaditeľka školy
  Zmluva 3/2018 prenájom telocvične 144,00 s DPH 03.01.2018 Ing.Michal Šulek ZŠ Benkova 34,Nitra Mgr.Aneta Galová riaditeľka školy
  Zmluva 36/2017 Zabezpečenie služieb OPP a BOZP 50/mes. s DPH 31.12.2017 RAUTEX,s.r.o. ZŠ Benkova 34,Nitra Mgr.Aneta Galová riaditeľka školy
  Zmluva 35/2017 prenájom telocvične 279,00 s DPH 20.12.2017 Tanečná škola Echo-Magdaléna Jakubíková ZŠ Benkova 34,Nitra Mgr.Aneta Galová riaditeľka školy
  Zmluva 34/2017 prenájom telocvične 294,00 s DPH 18.12.2017 Milan Renáč ZŠ Benkova 34,Nitra Mgr.Aneta Galová riaditeľka školy
  Zmluva 33/2017 prenájom telocvične 180,00 s DPH 13.12.2017 DUDO ZŠ Benkova 34,Nitra Mgr.Aneta Galová riaditeľka školy
  Zmluva 32/2017 prenájom telocvične 54,00 s DPH 13.12.2017 DUDO ZŠ Benkova 34,Nitra Mgr.Aneta Galová riaditeľka školy
  Objednávka 383/2017 potraviny 165,13 s DPH 9/2017 20.10.2017 CS-Fruit spol.s.r.o ŠJ - Benkova 34 J.Molnárová ved.ŠJ
  Objednávka 381/2017 potraviny 491,09 s DPH 20/2017 20.10.2017 Bidvest ŠJ - Benkova 34 J.Molnárová ved.ŠJ
  Objednávka 382/2017 potraviny 447,59 s DPH 8/2017 20.10.2017 A+E s.r.o ŠJ - Benkova 34 J.Molnárová ved.ŠJ
  Faktúra 10134870 potraviny 419,80 s DPH 377/2017 2/2017 19.10.2017 Picado s r o ŠJ - Benkova 34 J.Molnárová ved.ŠJ 19.10.2017
  Objednávka 378/2017 potraviny 73,53 s DPH 15/2017 19.10.2017 Nipek - Penam ŠJ - Benkova 34 J.Molnárová ved.ŠJ
  Objednávka 379/2017 potraviny 220,18 s DPH 9/2017 19.10.2017 CS-Fruit spol.s.r.o ŠJ - Benkova 34 J.Molnárová ved.ŠJ
  Objednávka 380/2017 potraviny 58,46 s DPH 8/2017 19.10.2017 A+E s.r.o ŠJ - Benkova 34 J.Molnárová ved.ŠJ
  Objednávka 372/2017 potraviny 376,04 s DPH 8/2017 18.10.2017 A+E s.r.o ŠJ - Benkova 34 J.Molnárová ved.ŠJ
  Objednávka 377/2017 potraviny 419,80 s DPH 2/2017 18.10.2017 Picado s r o ŠJ - Benkova 34 J.Molnárová ved.ŠJ
  Objednávka 376/2017 potraviny 311,55 s DPH 8/2017 18.10.2017 A+E s.r.o ŠJ - Benkova 34 J.Molnárová ved.ŠJ
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2794